Marijino ime – spomin

Marijino ime Latinska beseda MARIA verjetno izvira iz hebrejske-ga imena MIRJAM, kar pomeni "tisto, ki jo Bog ljubi". Poleg te razlage, ki je najbolj verjetna, imamo okrog šestdeset različnih prevodov.

Marijino ime je eno najbolj pogostih, najbolj razširjenih, najbolj znanih in najbolj čaščenih imen na tem svetu in v večnosti. Nič čudnega, da se to čuti na vsakem koraku. Nobeno ime nima toliko različnih oblik, ki izvirajo prav iz imena MARIJA in to ne le pri nas Slovencih, ampak več ali manj tudi pri drugih narodih.

Latinska beseda MARIA verjetno izvira iz hebrejske-ga imena MIRJAM, kar pomeni "tisto, ki jo Bog ljubi". Poleg te razlage, ki je najbolj verjetna, imamo okrog šestdeset različnih prevodov. Med najpogostejšimi pomeni so še: Gospa, vzvišena, morska zvezda in vodnica. Veda, ki razlaga in govori o Marijinem imenu, o njeni vlogi in delu se imenuje MARIOLOGIJA. Ta je najbolj razvita pri nas katoličanih in pri pravoslavnih bratih, ki najbolj častimo Jezusovo in našo nebeško Mater.

Iz spoštovanja do Marijine in Jožefove svetosti sprva niso uporabljali njunih imen. V srednjem veku so nosile ime Marija najprej le bogate potomke plemiških družin. Šele v 15. stoletju se je ime množično razširilo.

Kot smo že rekli, izvira ogromno oblik prav iz imena Marija. Razni narodi imajo različne izpeljanke. V angleških deželah najdemo obliko Mary, v nemških Marika, v francoskih Marion, v ruskih Mara ali Maša. Da so zaradi pogoste uporabe laže ločevali to osnov-no ime, so začeli vezati nanj tudi druga imena, po dve ali celo tri imena skupaj, iz katerih so včasih nastale izpeljanke v skrajšani obliki. Tako imamo imena kot: Anamarija, Marijana, MarieLouise, Marisa, Marlene. Se danes mnoge sestre redovnice nosijo pred svojim Marijino ime.

Ogromno je krajev in tudi rastlin, ki se nanašajo na to tako pogosto uporabljeno ime. Najbolj znana cvetlica, ki je vezana na Marijo Devico, je gotovo šmarnica.

Prav v vsaki cerkvi je vsaj en oltar posvečen Mariji in zvonovi vseh cerkva zvonijo trikrat na dan, da počastijo učlovečenje božjega Sina pod Marijinim srcem. Najbolj pogost kratek vzklik v molitvi je Jezus – Marija. Pomislimo tudi na najbolj znane cerkve po svetu, med katerimi so številne posvečene Mariji. Ali niso skoraj vse te najlepše?

Posebno poglavje bi zaslužila besedila v pesmih in vsi veseli napevi, s katerimi častimo Jezusovo in našo Mater. Po mnenju mnogih vernikov (posebno slovenskih) so prav Marijine pesmi najlepše, najveselejše in najbolj povezane z ljudsko tradicijo. Kaj bi mi Slovenci brez Marijinih pesmi in brez litanij z odpevi? Saj ni Marijinega praznika ali romanja brez teh pobožnosti.

Upravičeno je Marija sama, kot bi hotela napovedati to svoje čaščenje po vsem svetu, vzkliknila ob srečanju s svojo teto Elizabeto: "Odslej me bodo blagrovali vsi rodovi." Res se je to zgodilo in Marijino ime je torej med najpogosteje uporabljenimi.

Žal je v svetu in pri nas vedno več ljudi, ki Marijinemu imenu dodajajo razne neprimerne, grde in za sveto ime kar krute besede. Po eni strani je to ime najbolj iskano v molitvi in v klicih za pomoč ali v Marijino slavo, po drugi strani pa je najbolj žaljeno in zasramovano. Varujmo se onečaščenja Marijinega imena! Naš domač pregovor pravi: Kdor Marijino ime preklinja, z njegovega doma sreča izginja.

Žarko Škerlj, Najlepša roža sveta, Šmarnice, Trst, Mladika, 2002
 Vir

Danes godujejo tudi…

Ta vnos je bil objavljen v spomin z značkami , , . Zaznamek za trajno povezavo.