10 – Oktober

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December

1. Oktober
blaženi Alojzij Marija Monti – laik in ustanovitelj
sveti Bavon – vdovec, rekluz in menih
blažena Cecilia Eusepi – laikinja
blaženi Juan (Janez) de Palafox y Mendoza – škof
sveti Nikecij – škof
sveti Piaton – duhovnik in mučenec
sveti Roman Melodus – diakon
sveta Terezija Deteta Jezusa (iz Lisieuxa) – redovnica in cerkvena učiteljica
sveti Verisim, Maksima in Julija – mučenci
sveti Wasnulf – menih

2. Oktober
Sveti angeli varuhi – spomin
blaženi Anton Chevrier (Lyonski) – duhovnik
sveti Beregis – opat
sveti Elevterij in tovariši – mučenci
sveta Ivana Emilija de Villeneuve – redovnica in ustanoviteljica
blaženi Jan Beyzym – redovnik in duhovnik
sveti Legerij – škof
sveta Leodegar in Gerin – škof, brata in mučenca
sveti Saturij – puščavnik
sveti Ursicin iz Chura – opat in škof

3. Oktober
blaženi Algot (Adalgott) – menih in škof
blaženi Ambrož Frančišek Ferro in tovariši – duhovnik in mučenci
sveti Ciprijan iz Toulona – škof
sveti Dionizij Areopagit – škof in mučenec
sveti Dionizij in tovariši – škof, mučenci
sveta Evalda – misijonarja in mučenca
sveti Hezihij – menih
sveta Kandida Rimska – devica in mučenka
sveti Maksimijan iz Numidije – škof
blaženi Szilard (Konstantin) Bogdánffy – škof in mučenec

4. Oktober
blaženi Alfredo Pellicer Munoz – redovnik in mučenec
sveta Avrea – devica in opatinja
sveti Frančišek Asiški – redovni ustanovitelj
blaženi Frančišek Ksaver Seelos – duhovnik
blaženi Henrik Morant Pellicer – duhovnik in mučenec
blaženi Jožef Canet Giner – duhovnik in mučenec
blažena Krisp in Kaj – škofa in učenca svetega Pavla
sveti Kvintin – mučenec
sveti Mark, Marcijan in tovariši – brata, mučenci
sveti Petronij – škof

5. Oktober
sveta Ana Schäffer – devica in laikinja
blaženi Albert Marvelli – laik in katehet
sveti Apolinarij – škof
blaženi Janez (Juan) Rafael Mariano Alcorer Martínez – duhovnik, redovnik in mučenec
sveta Karitina – mučenka
sveta Mamlaha – devica in mučenka
sveta Marija Favstina Kowalska – redovnica in mistikinja
blaženi Rajmond iz Capue – duhovnik in redovnik
sveti Placid – menih
sveti Trierski mučenci

6. Oktober
sveti Artold (Artaldo) – redovnik in škof
sveti Bruno – redovnik
sveta Fides – mučenka
blaženi Frančišek Hunot – duhovnik in mučenec
sveti Magnus – škof
sveta Marija Frančiška od peterih Jezusovih ran – tretjerednica
blažena Marija Roza (Evlálija) Durocher – devica in redovnica
sveti Renato – škof
sveti Roman iz Auxerra – škof
sveti Sagar – škof in mučenec

7. Oktober
sveti Avgust – duhovnik in opat
blaženi Janez Hunot – duhovnik in mučenec
blaženi Jožef (Giuseppe) Toniolo – laik in profesor
sveta Justina iz Padove – devica in mučenka
sveti Marcel iz Capue – mučenec
sveti Marko – papež
blaženi Martin Cid – opat
sveti Paladij – škof
Rožnovenska Mati Božja – praznik
sveta Sergij in Bakh – mučenca

8. Oktober
sveti Evodij – škof
sveti Feliks – škof
sveti Hugo Canefri – redovnik
blaženi Janez Adams, Robert Dibdale in Janez Lowe – duhovniki in mučenci
sveta Pelagija – mučenka
častitljivi božji služabnik Placido Cortese – redovnik
sveta Ragenfreda – opatinja
sveta Reparata – devica in mučenka
sveti starček Simeon – prerok in svetopisemski mož
častitljivi božji služabnik Viktricij – redovnik

9. Oktober
0sveti Abraham – očak
sveti Diodor, Diomed in Didim – mučenci
sveti Dionizij in tovariši – škof in mučenci
sveti Domnin – puščavnik
sveti Domnin – vojak in mučenec
sveti Janez Leonardi – misijonar in redovni ustanovitelj
sveti John Henry Newman – kardinal
sveti Ludvik Beltran (Bertran) – misijonar in spoznavalec
sveta Publija Antiohijska – vdova
sveti Sabin – puščavnik

10. Oktober
sveti Daniel Comboni – škof in misijonar
sveta Evlampij in Evlampija – brat in sestra, mučenca
sveti Gereon in tovariši – vojaki in mučenci
sveta Kasij in Florencij – mučenca
sveti Klar – škof
blažena Marija Katarina Echegaray – devica in redovnica
sveti Pavlin iz Yorka – menih in škof
sveti Pinit – škof
sveta Tanha – devica in mučenka
sveta Viktor in Maloz – vojaka in mučenca

11. Oktober
sveti Aleksander Sauli – redovnik in škof
sveti Bruno Kölnski – škof
sveti Filip – diakon
sveti Firmin – škof
sveti Kanik – opat
sveta Marija (Soledad) Torres Acosta – redovna ustanoviteljica
sveti Nikasij, Kvirin, Skubikul in Piencija – mučenci
sveti Sanktin – škof
sveti Sarmata – opat in mučenec
sveti Tarak, Prob in Andronik – mučenci

12. Oktober
sveti Ciprijan, Feliks in tovariši – škofa, mučenci
sveta Domnina – mučenka
sveti Edvin – kralj
sveti Feliks IV. – papež
sveti Hedist – vojak in mučenec
blaženi Karel (Carlo) Acutis – laik
sveti Maksimilijan Celjski – škof in mučenec
sveti Opilion – diakon
blaženi Pacifik iz Valencije – redovni brat in mučenec
sveti Serafin Montegranarski – laiški brat

13. Oktober
blažena Aleksandrina Maria da Costa – devica in mistikinja
sveti Edvard III. Spoznavalec – kralj
sveti Florencij – mučenec
sveti Favst, Januarij in Marcial – mučenci
sveti Gerald D’Aurillac – vitez
sveti Lubencij – duhovnik
blaženi Peter Adrijan Toulorg – duhovnik in mučenec
sveti Romul iz Genove – škof
sveti Teofil Antiohijski – škof
sveti Venancij – opat

14. Oktober
blažena Ana Marija Aranda Riera – devica in mučenka
sveti Dominik “Oklepnik” – duhovnik in puščavnik
sveti Donacijan – škof
sveti Fortunat iz Todija – škof
sveti Gavdencij (Veselko) – škof in mučenec
sveti Kalist I. – papež in mučenec
sveti Lupul – mučenec
sveta Manehilda – devica
blaženi Roman Lysko – duhovnik in mučenec
sveti Venancij iz Lune – škof

15. Oktober
sveti Barsen – škof
sveta Elizabeta – opatinja
sveti Fortunat Rimski – mučenec
blaženi Gundisalvus – duhovnik in puščavnik
sveti Kölnski mučenci – vojaki Tebajske legije
sveta Magdalena – devica in mučenka
blaženi Narciso Baste – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Sever – škof
sveta Tekla – opatinja
sveta Terezija Velika (Avilska) – redovnica, cerkvena učiteljica in mistikinja

16. Oktober
sveta Amand in Junijan – puščavnika
blaženi Anicet (Adalbert) Koplinski – redovnik, duhovnik in mučenec
blaženi Avguštin Thevarparampil (Kunjachan) – duhovnik
sveti Elifij – mučenec
sveti Gal – puščavnik in opat
sveti Gerard Majella – mistik in redovni brat
sveta Hedvika (Jadviga) – kneginja
sveti Longin – vojak in mučenec
sveta Marjeta Marija Alacoque – redovnica
sveta Martinijan in Saturijan – mučenca

17. Oktober
sveti Dulcidij – škof
sveti Florencij iz Orangea – škof
sveti Ignacij Antiohijski – škof in mučenec
sveti Janez – puščavnik
blaženi Kontardo Ferrini – profesor
blažena Marija Natalija od svetega Ludvika Vanot in tovarišice – device, redovnice in mučenke
sveti Ozej – prerok
sveti Rihard Gwyn – oče, učitelj in mučenec
sveta Ruf in Zosim – mučenca
sveti mučenci Volitanci

18. Oktober
sveti Ambil – duhovnik
sveti Asklepiad – škof in mučenec
sveti Izak Jogues in tovariši – duhovnik in mučenci
sveti Just – mučenec
sveti Luka – apostol in evangelist
sveti Monon – puščavnik in mučenec
sveti Peter Alkantarski – mistik in redovnik
sveti Prokul, Evticij in Akucij – diakon, mučenci
sveta Trifonija – vdova, mati in mučenka
sveti Var – vojak in mučenec

19. Oktober
sveti Asterij – mučenec
sveti Etbin – menih in puščavnik
sveti Grat – škof
sveti Janez de La Lande – misijonar, laik in mučenec
blaženi Jerzy (Gregor) Popieluszko – duhovnik in mučenec
sveti Joel – prerok
sveti Kanadski mučenci
sveti Pavel od Križa – duhovnik
sveti Ptolomej, Lucij in tovariši – mučenci
sveta Sabinijan in Potencijan – pastirja in mučenca

20. Oktober
sveta Adelina – opatinja
sveti Aderald – arhidiakon
sveti Andrej Kalybit – menih in mučenec
sveta Irena Portugalska – mučenka
sveti Kaprazij – mučenec
sveti Kornelij – vojak
sveta Marija Bertila Boscardin – redovnica
sveti Sindulf – puščavnik
sveti Vendelin – puščavnik in opat
sveti Vital – opat in škof

21. Oktober
sveti Dasij, Zotik in Kaj – mučenci
sveti Hilarij – opat
blaženi Isidro (Izidor) Fernández Cordero – družinski oče in mučenec
blaženi Jenaro Fueyo Castañon – duhovnik in mučenec
blaženi Jožef (Pino) Puglisi – duhovnik in mučenec
blaženi Karl Franz Josef Ludwig Hubert Georg Maria von Habsburg-Lothringen – cesar
sveta Laura Montoya – učiteljica in redovna ustanoviteljica
sveti Malh – pastir in menih
blaženi Segundo Alonso González – družinski oče in mučenec
sveta Uršula in tovarišice – device in mučenke

22. Oktober
sveti Abercij – škof
sveti Donat iz Fiesole – škof
sveta Filip, Hermet in tovariši – škof in diakon, mučenci
sveti Janez Pavel II. (Karol Wojtyła) – papež
sveti Leotadij – opat in škof
sveti Lupencij – opat
sveti Mallon – škof
sveti Marko Jeruzalemski – škof in mučenec
sveti Nunila in Alodija – mučenki
sveti Valerij – diakon in mučenec

23. Oktober
sveti Ignacij – patriarh
blaženi Janez Bono – puščavnik
sveta Janez in Jakob – škof in duhovnik, mučenca
sveti Janez iz Sirakuz – škof
sveti Janez Kapistran – duhovnik
sveti Roman – škof
sveta Servand in German – brata, vojaka in mučenca
sveti Severin Boecij – konzul in mučenec
sveti Severin Kölnski – škof in mučenec
sveti Teodoret iz Kira – duhovnik in mučenec

24. Oktober
sveti Alojzij (Luigi) Guanella – duhovnik
sveti Anton Marija Claret – duhovni pisatelj, redovni ustanovitelj in škof
sveta Areta, Ruma in tovariši – zakonca, mučenci
božja služabnica Armela Nicolas – dekla in mistkinja
sveti Evergisl – škof in mučenec
blaženi Jožef Baldo – duhovnik in ustanovitelj
sveta Kiriak in Klavdijan – mučenca
sveti Martin – diakon in opat
sveti Prokl Carigrajski – škof
sveti Senoh – menih in duhovnik

25. Oktober
sveti Bernard Calvo – sodnik, opat in škof
sveti Fronton – škof
sveti Frukt iz Segovije – puščavnik
sveti Gavdencij (Veselko) iz Brescie – škof
sveti Hilarij iz Mende – puščavnik in škof
blaženi Karel Gnocchi – duhovnik
sveta Krišpin in Krišpinijan – mučenca
sveta Krizant in Darja (Darinka) – zakonca in mučenca
sveta Martirij in Marcijan – subdiakon in kantor, mučenca
sveti Miniat – mučenec

26. Oktober
sveti Amand – škof
sveti Aptonij – škof
blaženi Bonaventura iz Potenze – redovnik
blažena Celina Borzecka – redovnica
blaženi Damian Furcheri – duhovnik in redovnik
blaženi Jožef Gregor Hernandez – tretjerednik, profesor in zdravnik
sveta Lucijan in Marcijan – mučenca
sveta Rogacijan in Felicisim – duhovnik, laik, mučenca
sveti Rustik – škof
sveti Witta (Albuin) – škof

27. Oktober
sveti Abraham Ubogi – puščavnik
blažena Emelina – devica in puščavnica
sveti Evarist – papež
sveti Gaudios – škof
blaženi Jernej de Bregantia – škof
blaženi Mefrid (Manfred) – prior
sveti Namatij – škof
sveti Oteran (Odrian) – opat, škof in menih
blaženi Salvator Mollar Ventura – redovnik in mučenec
sveti Trasea – škof in mučenec

28. Oktober
sveta Cirila Rimska – devica in mučenka
sveti Ferrutij – vojak in mučenec
sveti Fidelis – vojak in mučenec
sveti Genesij – mučenec
sveti German – opat
sveti Roderik Aguilar – duhovnik in mučenec
blaženi Salvator Damijan Enguix Gares – družinski oče in mučenec
sveti Salvij iz Amiensa – škof
sveta Simon in Juda Tadej – apostola
sveti Vincenc, Sabina in Kristeta – mučenci

29. Oktober
sveti Abraham – puščavnik
blažena Chiara (Klara) Luce Badano – laikinja in fokolarina
sveta Ermelinda (Linda) – devica in spokornica
sveti Felicijan – mučenec
sveti Honorat iz Vercellija – škof
sveti Kajetan (Gaetano) Errico – duhovnik in redovni ustanovitelj
sveti Kolman (Colman) – opat in škof
sveti Narcis – škof
sveti Teodarij – duhovnik in opat
sveti Zenobij – duhovnik in mučenec

30. Oktober
blaženi Aleksij (Aleksander) Zaryckyj – duhovnik in mučenec
blaženi Angel iz Acrija – kapucinski redovnik in duhovnik
blažena Benvenuta Boiani – devica in redovnica
sveta Evtropija – mučenka
sveti German iz Capue – škof
blaženi Janez Mihael Langevin – duhovnik in mučenec
sveti Klavdij, Lupercij in Viktorij – bratje, vojaki in mučenci
sveti Marcel – vojak in mučenec
sveti Marcijan – škof
sveti Serapion Antiohijski – škof

31. Oktober
sveti Alfonz Rodriguez – redovnik in mistik
sveti Antonin Milanski – škof
blaženi Dominik Collins – redovni brat in mučenec
sveti Epimahij Pelusiota – mučenec
sveti Foillan – duhovnik in opat
blažena Irene Stefani – redovnica in misijonarka
blaženi Krištof de Romaniola – redovnik in duhovnik
sveti Kvintin iz Vermanda – mučenec
sveta Marija Brezmadežnega spočetja – devica in redovnica
sveti Volbenk (Wolfgang) – škof

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December