11 – November

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December

1. November
sveti Arthur O’Neilly – duhovnik, misijonar in mučenec
sveti Benignus – duhovnik in mučenec
sveta Cezarij in Julijan – diakon in duhovnik, mučenca
blaženi Dionizij Fujišima – redovnik in mučenec
sveti Nonij Alvarez Pereira – vitez in redovni brat
blaženi Peter Onizzuca Sandayu – redovnik in mučenec
blaženi Peter Pavel Navarro – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Rupert Mayer – duhovnik in redovnik
blaženi Teodor (Jurij) Romža – škof in mučenec
Vsi sveti – praznik

2. November
sveti Acindin, Pegasij, Aftonij, Elpidifor, Anempodist in tovariši – mučenci
sveti Domnin – škof
sveti Just Tržaški – mučenec
sveti Karterij, Stiriak, Tobija, Eudoksij, Agapij in tovariši – vojaki in mučenci
sveti Marcijan – vojak in puščavnik
sveti Malahija – škof
blažena Marjeta iz Lotaríngije – kneginja in vdova
blaženi Pij od svetega Alojzija Campidelli – redovnik
sveti Viktorin Ptujski – škof in mučenec
spomin vseh vernih rajnih – praznik

3. November
sveti German, Teofil, Ciril, Cezarij in Vital – mučenci
sveti Guenael – opat
sveti Libertin – škof in mučenec
blaženi Manuel Lozano Garrido – novinar
sveti Martin de Porres – redovni brat in ranocelnik
sveti Papul – duhovnik in mučenec
sveti Pirmin – škof in opat
sveta Silvija – mati
blaženi Simon Belacchi – redovnik
sveta Valentin in Hilarij – duhovnik in diakon, mučenca

4. November
sveti Amancij (Amand) – škof
sveti Emerik Ogrski – knez
blažena Frančiška D’Amboise – ustanoviteljica karmeličank
blažena Helena Enselmini – devica in redovnica
sveti Karel (Drago) Boromejski – škof
sveta Nikander in Hermes – škof in duhovnik, mučenca
sveti Perpetuo – škof
sveti Pierij – duhovnik
blažena Terezija Manganiello – tretjerednica
sveta Vital in Agrikola – mučenca

5. November
blaženi Bernard Lichtenberg – duhovnik in mučenec
sveti Domnin – zdravnik in mučenec
sveti Fibicij – opat in škof
blaženi Gomidas Keumurgian – duhovnik, pridigar in mučenec
blaženi Gregor Lakota – škof
sveti Guetnok – opat
sveti Guido Maria Conforti – škof
blažena Marija od Gore Karmel Viel Ferrando – devica in mučenka
sveti Marko – škof
sveti Teotim, Filotej, Timotej in Auksencij – mučenci

6. November
blaženi Angelo Cuartas Cristobal in tovariši – bogoslovci in mučenci
sveti Demetrij – aleksandrijski škof
sveti Feliks – mučenec
blažena Kristina Stommelnska – devica in mistikinja
sveti Lenart – opat in puščavnik
blažena Marija Karmen Lacaba Andia in tovarišice – redovnice in mučenke
sveti Melanij – menih in škof
sveti Pavel – patriarh in mučenec
blaženi Teodoro Illera de Olmo in tovariši – duhovniki, redovniki, redovnice in laiki, mučenci
sveti Vinok – opat

7. November
sveti Amarant – mučenec
blaženi Antonio Baldinucci – redovnik, duhovnik in ljudski misijonar
sveti Atenodor – škof
sveti Engelbert – škof
sveti Herkulan – škof in mučenec
sveti Hieron in tovariši – mučenci
sveti Lazar – puščavnik in stilit
sveti Prosdocim iz Padove – škof
sveti Vilibrord – škof
sveti Vincencij Grossi – duhovnik

8. November
sveti Adeodat I. – papež
blaženi Anton Pavel (Antolin Pablos) Villanueva – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Godfrid Amienski (Bogomir) – škof
blaženi Janez Duns Scot – redovnik, duhovnik in teolog
sveti Jožef Nguyen Đinh Nghi, Pavel Nguyen Ngan, Martin Ta Đuc Thinh, Martin Tho in Janez Baptista Con – duhovniki in poljedelca, mučenci
sveti Klar – duhovnik
blažena Marija Križanega (Elizabeta Marija) Satellico – opatinja
častitljivi Placid – opat
sveti Simpronijan, Klavdij, Nikostrat in Simplicij – kamnoseki in mučenci
sveti Willehad – škof.

9. November
sveti Agripin – škof
sveta Elizabeta presvete Trojice – karmeličanka
sveti Evstolija in Sopatra – devici
sveti Jurij (Georg) iz Lodeve – škof
Posvetitev lateranske bazilike – spomin
blaženi Ludvik Morbioli – spokornik
blaženi Monaldo Koprski – redovnik, pravnik, teolog in filozof
sveti Teodor (Božidar, Darko) – mučenec
sveti Ursin – škof
sveti Viton – škof

10. November
sveti Andrej Avelinski – duhovnik
sveti Demetrijan – škof
blaženi Edvard Müller – duhovnik in mučenec
blaženi Hermann Lange – duhovnik in mučenec
blaženi Janez Prassek – duhovnik in mučenec
sveti Just iz Canterburyja – škof
sveti Leon I. Veliki – papež in cerkveni učitelj
sveta Narses in Jožef – škof in učenec, mučenca
sveti Orest – mučenec
sveti Prob iz Ravene – škof

11. November
sveti Bertvin – škof in opat
sveti Janez Miloščinar – patriarh
sveti Jernej – opat
sveti Martin iz Toursa – škof
sveti Menna – puščavnik
sveti Menna Egiptovski – vojak, puščavnik in mučenec
sveti Teodor Studit – opat
sveti Veran – škof
blaženi Vincenc Evgenij Bossilkov – škof in mučenec
blažena Vincenza Marija Poloni – redovna ustanoviteljica

12. November
sveti Benedikt, Janez, Matej, Izak in Kristjan – mučenci
sveti Didak (Jakob) – redovni brat
sveti Emilijan – duhovnik in menih
sveti Hezihij I. – senator in škof
blaženi Janez Cini de Pace – vojak in tretjerednik
sveti Jozafat Kunčevič – škof in mučenec
sveti Kunibert – škof
sveti Lebuin – menih in duhovnik
sveti Makarij – škof
sveti Nil – opat

13. November
sveti Antonin, Nicefor, German in Manata – mučenci
sveti Arkadij, Pashazij, Prob in Evtihijan – mučenci
sveta Avguština (Lívija) – devica in redovnica
sveti Brikcij – škof
sveti Homobonus – trgovec in čudodelnik
blaženi Karel Lampert – duhovnik in mučenec
sveti Leonijan – opat
sveti Mitria – suženj
sveti Nikolaj I. – papež
sveti Stanislav Kostka – redovnik

14. November
sveti Dubricij – škof in opat
sveti Hipatij – škof in mučenec
blaženi Janez de Tufaria – puščavnik
sveti Janez (Ivan) Trogirski – puščavnik in škof
sveti Lovrenc O´Toole – škof
sveti Nikolaj Tavelić in tovariši – frančiškani in mučenci
sveti Ruf – škof
sveti Serapión – redovnik in mučenec
sveti Štefan Teodor Cuenot – škof, misijonar in mučenec
sveti Teodot, Klemen in Filomen – duhovnik in mučenci

15. November
sveti Albert Veliki – škof in cerkveni učitelj
sveti Alfonz Rodriguez – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Fidencijan, Valerijana, Viktorija in tovariši – škof in mučenci
sveti Fintan – misijonar, puščavnik in rekluz
sveta Guria Asket in Samon (Shamun) – mučenca
sveti Jožef Pignatelli – duhovnik in jezuit
sveti Leopold – knez
sveti Maklovij (Mahut) – škof
sveti Rafael od sv. Jožefa (Jožef Kalinowski) – duhovnik in redovnik
sveti Rok Gonzales de Santa Cruz – duhovnik, redovnik in mučenec

16. November
sveta Agnes (Neža) Asiška – devica
sveta Avguštin in Felicita – mučenca
sveti Edmund Rich – škof
blaženi Edvard Osbaldeston – duhovnik in mučenec
sveti Evherij – senator in škof
sveta Gertruda (Jedrt) Velika – devica in redovnica
sveta Leokadij in Luzor – senator in sin
sveta Marjeta Škotska – kraljica
sveti Otmar – opat
blaženi Simeon – opat

17. November
sveta Aciskl in Viktorija – brat in sestra, mučenca
sveta Alfej in Zahej – mučenca
sveti Anijan – opat in škof
sveta Elizabeta Ogrska (Turinška) – grofica in tretjerednica
sveti Gregor Čudodelnik – škof
sveti Gregor iz Toursa – škof
sveta Hilda – opatinja
sveti Janez del Castillo – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Lazar – menih in slikar
sveti Namatij iz Vienne – škof

18. November
blažena Karolina Kozka – devica in mučenka
blaženi Leonard Kimura in tovariši – redovni brat in mučenci
sveti Maudet – opat
sveti Odon iz Clunyja – opat
sveti Patroklij – duhovnik, puščavnik in misijonar
Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla – spomin
sveti Romaharij (Romfair) – puščavnik in škof
sveti Roman Antiohijski – diakon in mučenec
sveta Roza Filipina Duchesne – redovnica
sveti Teofred – opat in mučenec

19. November
sveti Abdija – prerok
sveti Barlaam iz Antiohije – kmet in mučenec
blažena Elizej García in Aleksander Planas Saurí – redovnika in mučenca
sveti Evdon – opat
blaženi Jakob Benfatti – redovnik in škof
sveti Maksim – škof in mučenec
sveta Matilda – redovnica, mistkinja in mučenka
svete mučenke iz Herakleje
sveti Severin, Eksuperij in Felicijan – mučenci
sveti Simon iz Mercurija – puščavnik

20. November
blažena Angela od svetega Jožefa in tovarišice – device, redovnice in mučenke
sveti Bazilij Antiohijski – mučenec
sveti Bernvard – škof in redovnik
sveti Dasij – mučenec
sveti Edmund – kralj in mučenec
sveti Gregor Dekapolitanski – menih
sveti Krispin iz Ecija – škof in mučenec
sveta Marija Fortunata – šivilja in redovnica
sveti Oktavij, Solutor in Adventor – vojaki in mučenci
sveti Teonest iz Vercellija – mučenec

21. November
sveti Agapij – mučenec
blažena Clelia Merloni – redovna ustanoviteljica
Darovanje device Marije – spomin
sveta Demetrij in Honorij – mučenca
sveti Gelazij – papež
sveta Marija iz Neokoruma – devica in mučenka
blažena Marija od Jezusa, Dobrega Pastirja – devica in redovnica
sveti Maver iz Cesene – opat in škof
sveti Maver Poreški – škof in mučenec
sveti Ruf Rimski

22. November
blažena Ana Kolesarova – devica in mučenka
sveti Ananija – mučenec
sveti Benignus – škof
sveta Cecilija – mučenka
blažena Elija (Julijan) Torrijo Sánchez in Bertrand (Frančišek) Lahoz Moliner – redovnika in mučenca
sveta Filemon in Affija – zakonca in mučenca
sveti Peter Esqueda Ramirez – duhovnik in mučenec
sveti Pragmacij iz Autuna – škof
blaženi Salvator Lilli in tovariši – duhovnik in redovnik ter laiki, mučenci
blaženi Tomaž Reggio – škof

23. November
blaženi Aleksander de Barcelona – duhovnik, redovnik in mučenec
blažena Enrichetta Alfieri – redovnica
sveta Felicita Rimska – mati in mučenka
sveti Klemen I. – papež in mučenec
sveti Klemen iz Metza – škof
sveti Kolumban – opat in irski misijonar
sveta Lukrecija iz Meride – devica in mučenka
blaženi Mihael Avguštin Pro – redovnik in mučenec
sveti Sisinij – škof in mučenec
sveta Mustiola – mučenka

24. November
sveti Albert Leuvenski – škof
sveti Balzam iz Cava – opat
sveta Firmina – služkinja in mučenka
sveti Flora in Marija – devici in mučenki
sveti Kolman – škof
sveti Krizogon Oglejski – mučenec
sveti Porcijan – suženj, menih in opat
sveti Protazij – škof
sveti Roman – duhovnik
sveti vietnamski mučenci

25. November
blažena Beatrika de Ornacieux – devica in redovnica
blažena Elizabeta Achler – devica in tretjerednica
sveta Katarina Aleksandrijska – mučenka
blažena Maria in Luigi (Lojze) Beltrame Quattrocchi – zakonca
sveti Markul – škof in mučenec
sveti Mavrin – mučenec
sveti Merkurij – vojak in mučenec
sveti Mojzes – duhovnik in mučenec
sveti Peter Aleksandrijski in tovariši – škofje in mučenci
sveti Peter Yi Ho-yong – katehet in mučenec

26. November
sveti Alipij – diakon in stilit
sveti Bellin – škof in mučenec
blažena Delfina – devica, vdova, grofica in tretjerednica
blaženi Giacomo (Jakob) Alberione – duhovnik
blažena Kajetana Sterni – vdova in redovnica
sveti Konrad – škof
sveti Leonard Portomavriški – redovnik, duhovnik in misijonar
sveti Nikon – menih
blaženi Poncij Faucigny – opat in redovnik
sveti Siricij – papež

27. November
Brezmadežna Devica Marija s čudodelno svetinjo – spomin
blaženi Bronislav (Branko) Kostowski – bogoslovec in mučenec
sveti Evsicij – puščavnik
sveta Fakund in Primitiv – mučenca
sveti Jakob Razrezani – mučenec
sveti Laverij – vojak in mučenec
sveti Maksim – opat in škof
blaženi Tomaž Koteda Kiuni in tovariši – mučenci
sveti Valerijan Oglejski – škof
sveti Virgil iz Salzburga – škof in apostol Karantanije

28. November
blaženi Alojzij Campos Gorriz – vdovec in mučenec
sveti Andrej Tran Van Trong – vojak in mučenec
sveti Irenárh – rabelj in mučenec
sveti Jakob iz Marke – redovnik in duhovnik
blaženi Jakob (James) Thompson – duhovnik in mučenec
blaženi Janez od Jezusa (Marijan) Adradas Gonzalo in tovariši – duhovnik in redovniki, mučenci
sveta Katarina Labouré – redovnica usmiljenka in vidkinja
sveti Papinijan, Mansvet in tovariši – škofje in mučenci
sveti Štefan mlajši – menih in mučenec
sveta Teodora – opatinja

29. November
blaženi Alfredo Simón – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Bernard Frančišek de Hoyos – duhovnik in redovnik
sveti Fidelis – škof
sveti Filomen – mučenec
sveti Frančišek Anton Fasani – duhovnik in redovnik
sveta Iluminata – devica in nuna
sveti Jakob – škof
sveti Radbod iz Utrechta – škof
sveti Saturnin Rimski – mučenec
sveti Saturnin – škof in mučenec

30. November
sveti Andrej – apostol
blaženi Aleksander Crow – krojač, duhovnik in mučenec
blaženi Friderik iz Regensburga – tesar in redovnik
sveti Galgan Guidotti – spokornik in puščavnik
blaženi Janez de Vercelis Gabrella – duhovnik in redovnik
sveti Kutbert Mayne – duhovnik in mučenec
blaženi Ludvik Rok Gientyngier – duhovnik in mučenec
sveti Miroklet – škof
sveti Tadej Liu Ruiting – duhovnik in mučenec
sveti Tugdual (Tudwal) Pabu – opat in škof

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December