sveta Brigita Švedska – redovna ustanoviteljica

sv. Brigita ŠvedskaAtributi: palica, pero v roki, pisalna miza
Imena: Brigita, Gitka, Gita, Berta, Breda
Ime Brigita je irskega izvora in pomeni močna, krepostna. S svojo domovino je tako povezana kakor Devica Orleanska s Francijo ali Klara z Italijo. Rodila se je leta 1302 bližu Upsale na Švedskem. Bila je visokega rodu in v sorodu s kraljevskimi rodbinami, ki so se menjavale na Švedskem. Enajstletni ji je umrla mati. Šestnajstletna se je poročila. Pred poroko se ji je prikazala podoba Križanega, ki ji je ostala neizbrisno v spominu vse življenje. V njem je spoznala Kristusa, človeka bolečin, ob njem je skušala doumeti zvezo med grehom in ponižanjem v človeku pa spravo in milost v Kristusu.
        V zakonu je rodila osem otrok, od katerih je hči Karin (Katarina) šla po materini poti in uresničila njeno zamisel o ustanovitvi samostana. Na bogatem posestvu je vodila gospodinjstvo; zraven skrbi za številno družino je mislila na kopico bolnikov in revežev, ki jim je tešila telesno in duhovno lakoto. Delala je v kuhinji in pralnici, prijela za vsako delo. Bila je radodarna in gostoljubna, vsak dan je pogostila dvanajst revežev, ustanavljala bolnišnice, podpirala samostane; prispevala h graditvi cerkva in šol.
        Leta 1335 je bila poklicana na dvor za upravnico. Tedanji kralj je bil njen veliko mlajši bratranec. Čeprav je slabotnemu in razuzdanemu kralju v brk povedala svoje mnenje in ga grajala, je včasih le poslušal njeno mnenje. Vendar njen vpliv ni bil tako močan, da bi stvari spremenila. Zato je zapustila dvor in se z možem odpravila na božjo pot v Santiago v Španiji. Šla sta peš z drugimi romarji. Tako sta obiskala še veliko božjih poti, med drugimi Assisi, kjer sta se priporočila sv. Frančišku, v Ortoni sv. Tomažu, v Amalfih sv. Andreju, v Beneventu sv. Jerneju  v Salernu sv. Mateju in na Monte Garganu sv. Mihaelu. Ko sta se vračala iz Kompostele, je njen mož Ulf hudo zbolel in kmalu nato umrl v cistercijanskem samostanu Alvastra. Vdova Brigita je razdelila imetje med otroke in reveže.
        Jezus jo je obdaroval z mnogimi zamaknjenji in na njegov ukaz je ustanovila »red najsvetejšega Odrešenika in preblažene Device Marije«. Zadnja leta svojega življenja je preživela v Rimu in tam umrla 23. julija 1373. Na ta dan praznujemo njen god.
        Na slikah jo vidimo kot romarko s palico ali kot redovnico za pisalno mizo s peresom v roki.

Danes godujejo tudi…

Objavljeno v svetniki | Označeno , , , , , , , , | Komentarji so izklopljeni za sveta Brigita Švedska – redovna ustanoviteljica

sveta Marija Magdalena – spokornica

Marija Magdalena        Atributi: posodica z mazilom, knjiga, trnova krona, bič, hudičeva glava
        Imena:
Marija Magdalena
        Žena, ki se je kakor toliko drugih žena v njenem času in njeni deželi imenovala Marija (to pomeni gospodarica), je bila doma v Magdali, ribiškem mestecu na zahodnem bregu Genezareškega jezera. Iz Svetega pisma ni znano, ali je Jezus kdaj obiskal to mesto. Morebiti je prišla do Marije Magdalene samo novica o novem preroku, učitelju, izganjalcu hudih duhov in čudodelniku Jezusu iz Nazareta, pa si je mislila, kako bi prišla do njega, da bi jo ozdravil hudih »pregreh«. Vsekakor je zahrepenela po lepšem življenju in se približala Jezusovim učencem. Ko je bil ta nekoč v hiši farizeja Simona, se je opogumila, prišla v hišo, padla Jezusu k nogam, mu jih mazilila z dragocenim oljem in mu jih brisala z lepimi dolgimi lasmi.
        Potem se je Marija pridružila ženam, ki so spremljale Jezusa, da je poslušala njegov nauk. Spadala je k »služečim ženam« v Gospodovem spremstvu, k tistim ženam, ki so smele spremljati in oskrbovati potujočega pridigarja Jezusa in njegove učence. Marija Magdalena je bila med tistimi redkimi ženami, ki so bile vredne, da so bile deležne Učenikovega pouka; da, bila je med tistimi redkimi, ki so šle za Gospodom do konca, tudi do križa, ko so ga učenci zapustili in se razbežali. Te žene so bile zveste do smrti in še po njej svojemu Gospodu; ta se ni menil za takratne predsodke do žena, ki so jih porivali na rob družbe, marveč se je zavzel zanje in cenil njihovo dostojanstvo. Marija se imenuje v krogu teh žena vedno na prvem mestu, kadarkoli jih Sveto pismo omenja.
        Prvo poročilo o dogodku velikonočnega jutra, kakor ga beremo v Markovem evangeliju, nam med ženami, ki so prišle k Jezusovemu grobu, spet na prvem mestu imenuje Marijo Magdaleno. Evangelist Janez pa navaja Marijo Magdaleno kot posebno pričo Gospodovega vstajenja (prim. Jn 20, 11-18Jn 20, 11-18
English: World English Bible - WEB

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
). Učencem je naznanila veselo novico: »Videla sem Gospoda; šel je k svojemu in našemu Očetu.«
Vir

Danes godujejo tudi…

Objavljeno v spokornica, svetniki, svetopisemska žena | Označeno , , , | Komentarji so izklopljeni za sveta Marija Magdalena – spokornica

sveti Danijel – prerok

DanijelDanijel spada med velike preroke stare zaveze. Pomen besede Danijel je »moj sodnik je Bog«. Bil je Jud in sicer plemenitega, morda celo kraljevskega rodu. Ob prvi preselitvi Judov v Babilon, ok. leta 605 pr.Kr., je postal suženj na dvoru kralja Nabuhodonozorja. Zaradi svoje neverjetne modrosti si je pridobil ugled in se tako povzpel do odgovornih služb. Za vse to so mu bili zavistni njegovi podrejeni in ga ovadili, da se noče klanjati podobi kralja Darija. Vrgli so ga v levnjak, vendar ga je Bog čudežno rešil. Nadalje Danijel pripoveduje o treh mladeničih, ki so jih služabniki kralja vrgli v ognjeno peč. Mladeniči so se čudežno rešili in zato peli hvalo Bogu.
Ker je Danijel kralju razložil skrivnostne sanje, ga je hotel nagraditi z visoko službo v kraljestvu. Vendar se je Danijel kakršnemu koli odlikovanju odpovedal.
Bog je torej Danijelu dal izreden dar preroških videnj, kar najdemo zapisano v stari zavezi (v knjigi pod njegovim imenom). Kaže nam propad vsega tistega, kar je proti božjemu kraljestvu.
Vir

Sveti Danijel je bil prerok, kar v svetopisemskem pomenu človek, ki je od Boga poklican in poslan, da ljudem tolmači znamenja časov.
Danijel je bil judovski prerok, ki so starozavezno ljudstvo opominjali k zvestobi zaveze, sklenjene med njimi in Bogom na gori Sinaj. Med preroki zavzema Danijel posebno mesto. Iz svetega pisma je mogoče razbrati dve dramatični zgodbi, v katerih nastopa kot glavni junak: prva pripoveduje o njegovi čudežni rešitvi iz levnjaka, druga pa o tem, kako je s svojo modrostjo rešil pogube čisto Suzano. Danijel, čigar ime pomeni »moj sodnik je Bog«, je četrti med velikimi preroki Stare zaveze. Bil je plemenitega, kraljevega rodu. Pri prvi preselitvi Judov v Babilon je prišel v sužnost okrog leta 605 pred Kristusom. Kralj Nabuhodonozor ga je s tremi drugimi judovskimi mladeniči sprejel na svoj dvor, kjer je bil vzgojen za službo na dvoru. S svojo modrostjo, podarjeno od Boga, si je pridobil ugled in se povzpel do odgovornih služb, kar je vzbudilo zavist nekaterih njegovih podrejenih. Ovadili so ga, da zaničuje kralja Darija, ker se noče klanjati njegovi podobi. Zato je bil vržen v levnjak, iz katerega ga je Bog čudežno rešil. Dalje nam Danijel pripoveduje tudi o čudežni rešitvi treh mladeničev, ki so jih služabniki kralja Nabuhodonozarja vrgli v ognjeno peč in o njegovem hvalospevu Bogu za rešitev. Danijel je kralju Nabuhodonozorju razložil skrivnostne sanje, ki jih njegovi svetovalci in zvezdarji niso razumeli. Kralj je pohvalil njegovo razsodnost in izredno modrost ter ga hotel nagraditi z visoko službo v kraljestvu, toda Danijel se je slehernemu odlikovanju odpovedal.
Preroka Danijela upodabljajo največkrat sedečega v levnjaku med levi, ki mu nočejo storiti nič žalega.
Vir

Danes godujejo tudi…

Objavljeno v prerok, svetniki | Označeno , , | Komentarji so izklopljeni za sveti Danijel – prerok

sveti Elija – prerok

Elija        Imena: Elija, Ilija
        Med redkimi svetimi možmi stare zaveze, ki jih časti naša Cerkev, je prerok Elija. Njegovo ime pomeni »Moj Bog je Gospodar«, priimek Tesban pa pove, da je bil doma iz Tesb v Galaadu. Deloval je v času kralja Ahaba in njegovih sinov v 9. stoletju pred Kristusom. V tistem času se je ljudstvo izneverjalo svojemu Bogu in častilo zlato tele ter Baala. Kralj Ahab je temu Bogu na prigovarjanje žene Izabele postavil v Samariji svetišče, ki ga je oskrbovalo 850 duhovnikov. V Svetem pismu SZ so opisani še drugi dogodki iz njegovega življenja, kako je na primer obudil mrtvega dečka, kako je premagal Baalove duhovnike.
        Njegov učenec je bil Elizej. Nekoč sta prišla k Jordanu, kjer je Elija vzel svoj plašč, ga zvil in udaril z njim po vodi, da se je razdelila na dvoje in sta šla po suhem na drugi breg. Elizej je prosil Elija, naj mu zapusti delež svojega duha. Ko sta šla dalje in se pogovarjala, se je prikazal ognjen voz in ognjeni konji in Elija je šel v viharju proti nebu. Ker je na tako nenavaden način odšel s tega sveta, so Judje verovali v njegovo vrnitev. Njegova vrnitev je pomenila znamenje mesijanske dobe. Zato je prišel tudi Janez Krstnik v Elijevem duhu in moči. In celo Kristusa so imeli Judje za Elija.
        Njegov nenavadni odhod z zemlje razodeva Gospodovo moč. Elija se bo spet prikazal pred velikim in strašnim dnem Gospodove sodbe, kakor napoveduje prerok Malahija. Iz njegovih besed raste pričakovanje Elije v Jezusovem času. Ko je Jezus vprašal učence, kaj pravijo, kdo da je Sin človekov, so odgovorili: Nekateri pravijo, da je to Janez Krstnik, drugi da Elija … Tudi Janeza Krstnika so imeli za Elija, a je to odločno odklonil (Jn 1,21Jn 1,21
English: World English Bible - WEB

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
), čeprav angelovo oznanjenje njegovega rojstva in Jezusove izjave (Mt 11,14; 17,10Mt 11,14; 17,10
English: World English Bible - WEB

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin
-13) potrjujejo, da je Janez Krstnik napovedani »prihodnji« Elija, prerok, ki mora priti. Nova zaveza večkrat omenja preroka Elija.
        Preroka Elija upodabljajo s krokarjem, ki mu nosi hrano; z daritvenim mečem; z angelom, ki mu prinaša štručico kruha in vrč vode, prerok sam pa počiva pod grmom. Večkrat ga vidimo upodobljenega, ko se na gorečem vozu pelje v nebesa. Elija je zavetnik karmeličanov, letalcev in vseh, ki imajo opravka z letalsko službo. Bolj ko pri nas je Elijevo češčenje razširjeno v sosednji Hrvaški, zlasti v hrvaškem Primorju in v Dalmaciji. Na Slovenskem ima Elija dve cerkvi: v Prečni pri Novem mestu in v Planini pri Črnomlju. Poznajo ga tudi slovenske legende. Goduje 20. julija.
Vir

Danes godujejo tudi…

Objavljeno v prerok, svetniki | Označeno , , , | Komentarji so izklopljeni za sveti Elija – prerok

sveta Aurea iz Cordobe (Zlata) – mučenka

Aurea je bila sestra mučencev Adolfa in Janeza (njune blažene smrti se spominjamo 27. septembra) in hči svete Artemije. Ta se je po smrti svojega moža, premožnega Arabca muslimanske vere, skupaj s hčerko Aureo umaknila v samostan v predmestju Kordobe. Evlogij poroča, da je Aurea živela v samostanu »trideset let in več«. Rojena je bila v mešanem zakonu in po postavah muslimanov, ki so tedaj vladali v Španiji, je pripadal veri očeta – muslimana. Njen prestop v krščanstvo je veljal za odpad od očetne vere, prestopek, ki se kaznuje s smrtjo. Ko so jo privedli pred sodišče in ji grozili s krutimi mukami, se je tega ustrašila in je vero zatajila. Vrnila se je nazaj v samostan, kjer je prostovoljno delala strogo pokoro za svojo napako. Kmalu so jo znova gnali pred sodnika, toda to pot je Aurea odločno vztrajala pri svoji veri v Kristusa. Bila je obsojena na smrt z obglavljenjem, njeno truplo pa so vrgli v reko Guadalkvivir.
Aurea je latinska beseda, ki po naše pomeni »zlata«.
Vir

Danes godujejo tudi…

Objavljeno v mučenci, svetniki | Označeno , , , , | Komentarji so izklopljeni za sveta Aurea iz Cordobe (Zlata) – mučenka

blaženi Elija iz Koštabone – diakon

sveti ElioBlaženi Elij (Elio) se je rodil v Koštaboni v 1. stoletju n.št. Iz Ogleja je prinesel krščanstvo in ga razširjal po Istri. Mesto Egida je spreobrnil, da je nehalo častiti boginjo Palado in začelo živeti po krščansko. Bil je učinkovit pridigar in je s svojim svetim življenjem dajal zgled drugim. Umrl je verjetno 18.7. leta 56. Pokopan je v grobnici v Koprski stolnici.
Vir

Po pisnih virih in ustnem izročilu koprske in tržaške Cerkve je 18. julija leta 56 v Aegidi, današnjem Kopru, v Gospodu zaspal diakon Elio, apostol Kopra in istrski misijonar. Rojen je bil v Koštaboni, takratnem Castrumu Bonae, po rodu pa je njegova družina izvirala iz Oprtalja (Castrum Portolensis). Letos mineva torej 1950 let od njegove smrti. Na njem, začetniku vere v Kopru in Istri, sloni istrska povezanost s krščanskim svetom, na njem in na kralju Epulu sloni tudi častitljiva istrska identiteta. Njegove svete relikvije so v romarski Nazarijevi katedrali v Kopru in so se več kot 1700 let hranile in častile v kripti pod glavnim oltarjem katedrale – na najbolj svetem mestu. Ta prostor je središče krščanstva v Istri.

Blaženi Elio v cerkvi bl. Elia v Koštaboni Foto:Urh FerležV Ogleju (Aquilea) je Sv. Elio škof Mohor dobrodušno sprejel in uvrstil med svoje najljubše učence in ga kot misijonarja zadolžil za celotno Istrsko pokrajino, ta pa je na otoku Aegida (Sermin) z močjo apostolske pridige, s čudeži in s svojim neoporečnim ravnanjem in svetim življenjem pogane spreobrnil v kristjane.

To besedilo je povzeto po »Corografia Ecclesiastica o sia deserritione della citta e della diocesi di Giustinopoli detto volgarmente Capo d’Istria«, ki jo je leta 1700 v Benetkah izdal Paolo Naldini, koprski škof v letih 1686–1713. Pred njim je o Sv. Eliji pisal Schönleben. Med preprostimi Istrani pa je veljalo prepričanje, da Sv. Elia poskrbi za dež, zato so se nanj obračali s temi besedami:

Sant’Eleîa, chi fivi ca nu piovo? La gierba ‘nde se sica, li pigure ‘nde moro. Sveti Elia, kaj delate, da ne dežuje? Trava se suši, ovce nam umirajo.
Vir
Danes godujejo tudi…

Objavljeno v blaženi, diakon | Označeno , , , | Komentarji so izklopljeni za blaženi Elija iz Koštabone – diakon

sveti Aleš – spokornik

Aleš        Ena najbolj dramatičnih in po svoje tudi najlepših legend iz življenja svetnikov je prav gotovo tista, ki govori o življenju svetega Aleša. Ne vemo koliko je v njej sploh resničnega, gotovo pa je, da vsebuje bogat nauk, ki je nad zgodovinsko resnico. Gre za zgodbo človeka, ki je v polnosti dojel Jezusove besede o tem, da se je potrebno na tem svetu odpovedati vsemu, celo svoji lastni družini, kadar ga to ovira na poti do popolne ljubezni. S svojim prostovoljnim spokornim življenjem je dosegel osvoboditev od vsega zemeljskega in živel samo za nebeško.
        Proti koncu četrtega stoletja sta v Rimu živela bogata zakonca plemenitega rodu. Oba sta bila pobožna in radodarna, v njuni hiši so bile za reveže vsak dan pogrnjene tri mize, pri katerih sta velikokrat sama stregla. Dolgo časa nista imela potomcev, naposled pa sta le izmolila sina, ki sta mu dala ime Aleksij. Z vso skrbnostjo sta ga vzgajala, mu privzgojila čut za bližnjega in ljubezen do Boga. Življenjepisci lepo pravijo, da sta starša živela pobožno, sin pa sveto. Aleš je iz ljubezni do Boga želel ostati neporočen. Starša pa sta ga, v skrbi za nasledstvo, silila v zakon. Uklonil se jima je in se poročil s Sabino, a ji je na poročno noč razodel svoj sklep. Podobne želje je imela tudi Sabina, zato je bila tega vesela in je slavila Boga. Aleš ji zato izroči svoj zlat prstan, dragocen pas in rdečo mošnjo, polno dragotin ter ji pravi: »Vzemi in shrani to v moj spomin in Bog bodi med nama, dokler bo takšna njegova volja. Glej, tako kakor bodo sveče, ki tu gorijo, kmalu dogorele, tako se dogaja tudi s posvetnim veseljem. Sedaj sva mlada, bogata, lepa in mogočna, a kako kmalu bo vse to minilo! Zato si oba prizadevajva za tisto veselje, ki ga Bog da njim, ki ga ljubijo. Skrbiva za svoji duši, da bova Bogu všeč s svojim čistim in neomadeževanim življenjem.« Nevesta ga zamišljeno pogleda in mu odgovori: Aleš»Bog naj te varuje na vseh tvojih poteh; tvoj nauk mi bo v povelje.« Aleš se odpravi na pot, odpelje se v Edeso v Mezopotamiji in tam kot berač živi v zatajevanju samega sebe. Njegovo poglavitno delo je post, molitev in prejemanje zakramentov. Tako preživi celih 17 let. Ljudje ga zaradi njegovega spokorniškega načina življenja vedno bolj cenijo, tako da ga začnejo častiti skoraj kakor svetnika. Aleš tega ne mara, zato sklene, da bo pobegnil iz Edese v Tarz. Zgodi pa se, da vihar ladjo na kateri potuje, zanese blizu Rima. V tem vidi Aleš božje znamenje, da se vrne v očetovo hišo, a ne kot sin, pač pa kot berač. Ne da se spoznati in očeta zaprosi, da ga sprejme. Oče Evfemij ob tem pomisli na sina in se usmili berača. Pod stopnicami v hiši mu odkažejo prostor in mu dajejo hrano. Domači služabniki ga imajo za bebca, zato se iz njega norčujejo, zlivajo nanj pomije in vanj pljuvajo. Aleš to tiho in brez godrnjanja prenaša in ostane tako, ne da bi se dal spoznati staršem, v domači hiši 17 let.
        In kakšna je bila njegova smrt? Nekega dne daruje papež Inocenc I. vpričo cesarja, navzoč pa je tudi Alešev oče, cesarski svetovalec, slovesno sveto mašo. Naenkrat se zasliši glas: »Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi in jaz vas bom poživil.« Vsi prestrašeni popadajo na kolena in vzklikajo: »Gospod, usmili se nas!« Glas pa spregovori: »Poiščite božjega svetnika in ga častite, da bo izprosil Rimu blagoslov; v petek bo umrl. V Evfemijevi hiši ga iščite.« Spoznajo, da to ne more biti nihče drug kakor berač pod stopnicami, saj je živel potrpežljivo, kakor božji angel. Ko pridejo v hišo, ga najdejo mrtvega, v rokah pa drži pismo, v katerem je zapisano, da je on Aleš, domači sin, ki je kot romar in spokornik preživel svoje življenje. Imel je pogreb, kakršnega Rim ni videl, saj so vsi želeli videti, se dotakniti in na zadnji poti pospremiti svetnika.
        
Sveti Aleš, spokornik, goduje 17. julija.
Vir

Danes godujejo tudi…

Objavljeno v svetniki | Označeno , , , | Komentarji so izklopljeni za sveti Aleš – spokornik

Karmelska Mati božja

Karmelska Mati božja        Imena: Karmela, Karmen, Carmen, Karmi, Karmica, Karmina, Karmila, Karma
        Ime praznika pride po Karmelski gori v Sveti deželi. Na tej gori sta se skrivala pred brezbožnim kraljem Ahabom in njegovo še bolj brezbožno ženo Jezabelo prerok Elija in Elizej. Nemara so tu bivali tudi njuni učenci. Zato je verjetno, tako trdijo, da so se tu že v prvi krščanski dobi naselili možje, ki so se želeli umakniti svetu in živeti v samoti. Sv. Helena, mati cesarja Konstantina, je dala tu sezidati cerkev.
        Leta 1156 je tja prišel vojak, križar Bertold s Kalabrije, ki se je bil v hudi bitki zaobljubil, da bo postal samotar, če Bog kristjanom nakloni zmago nad mohamedanci. Kristjani so zmagali in Bertold se je z desetimi tovariši naselil v Karmelu pri votlini, v kateri je po starem izročilu nekdaj bival prerok Elija. Postavili so majhno svetišče v čast božji Materi in si jo tudi izbrali za Gospo svoji družbi. Imenovali so se bratje Device Marije Karmelske. S tem je bil ustanovljen karmeličanski red.
        Zaradi nesloge krščanskih vladarjev so Turki spet osvojili Sveto deželo in leta 1240 so karmelski samotarji zapustili sveti kraj in se preselili v zahodne evropske dežele, v Francijo, na Sicilijo, v Anglijo. Ko je na Angleškem bil na čelu reda Simon Stock (umrl leta 1265), se mu je prikazala božja Mati, pripoveduje pobožna povest. V roki je držala škapulir ter mu povedala: »Vzemi, sin, ta škapulir svojega reda; to bo znamenje milosti, ki sem jo izprosila tebi in otrokom Karmelske gore: kdor umrje v tem oblačilu, se bo obvaroval večnega ognja; je znamenje zveličanja, obramba v nevarnostih in zagotovilo miru in večne zaveze.« To se je zgodilo 16. julija 1251. Tako je nastala karmelska škapulirska bratovščina.
        O karmelskem redu radi ponavljajo izrek: »Karmel je ves marijanski.« Karmelski red je ves posvečen posnemanju in češčenju božje Matere. Karmelska pobožnost do Marije posebej naglaša tudi gojitev stanovske čistosti. Zato je ta pobožnost stoletja rodila bogate rodoljubne sadove. Tudi iz karmeličanskega reda je zrasla slavna vrsta svetnikov in svetnic: od sv. Simona Stocka do sv. Janeza od Križa, do cerkvene učiteljice sv. Terezije Velike do tako znane in priljubljene sv. Terezije Deteta Jezusa.
        Karmelske Matere božje se spominjamo 16. julija.
Vir
Danes godujejo tudi…

Objavljeno v praznik | Označeno , , , , , , , , , , | Komentarji so izklopljeni za Karmelska Mati božja

sveti Vladimir Kijevski – knez

Vladimir Kijevski        Imena: Vladimir, Vladomir, Ladko, Lado, Lajos, Vlado, Vladan, Vladek, Vladi, Vlajko, Vladimira
        Rodil se je okoli leta 960 kot sin junaškega, a še poganskega ukrajinsko-ruskega kneza Svjatoslava. Njegova mati je bila Maluša, služabnica pri stari materi sv. Olgi. Do Olgine smrti v letu 969 se je bistri deček že seznanil s krščansko vero in je imel zanjo pri babici lep zgled, vendar je odraščal pod močnejšim vplivom svojega drzno podjetnega očeta. Po očetovi nasilni smrti je zavladal starejši sin Jaropolk, Vladimir pa je bratovo oblast težko prenašal. Med bratoma je nastal prepir in pozneje spopad. Jaropolk je umrl in tako je devetnajstletni Vladimir postal vladar širne kijevske države.
        Svoji državi je hotel dati močne temelje, zato se je moral odločiti predvsem glede enotne verske pripadnosti. Ko se je razgledoval po sosedih, je spoznal, da se mora odločiti za krščansko vero. Ruski kronisti poročajo, da se je mladi knez odločil za krščanskega Boga, »ker je bil najmočnejši«. Tako moč je Bog dal Carigradu, saj tedaj ni bilo na svetu nič veličastnejšega. Videl je, da v isti moči rastejo nekdanji razbojniški Madžari, odkar jih je ukrotil Kristusov križ. Od časa, ko so se dali krstiti, so rasli v moči tudi sosednji Poljaki. Toda od kod naj dobi oznanjevalce?
        Za pomoč, ki jo je Vladimir izkazal bizantinskemu cesarju Vasiliju II., mu je ta dal svojo sestro Ano za ženo in z njo je Vladimirju poslal tudi misijonarje, predvsem bolgarskega rodu, ki so prišli v deželo s Svetim pismom in z bogoslužnimi knjigami v slovanskem prevodu svetih bratov Cirila in Metoda. »Carica Ana« je v Kijevu zvesto opravljala nove dolžnosti. Postala je najboljša pomočnica pri vladanju, posebno še pri uvajanju krščanstva. Vladimir pa se je dal krstiti že pred njenim prihodom. Knez sam je hotel biti zgleden kristjan, pravičen in dober do ljudstva, kakor ukazuje Kristusov evangelij. Stari kronisti potrjujejo, da je svojo nalogo možato spolnil in s tem utrdil državo. Zavestno se je oprijel lepih bizantinskih obredov, češ da ti najgloblje segajo v mehko slovansko dušo in vabijo ljudi k sodelovanju. Za največje slovesnosti je sezidal Marijino »desjatinsko cerkev« v Kijevu. Tam je pripravil grob za staro mater sv. Olgo, za svojo ženo Ano in zase.
        Umrl je leta 1015, goduje pa 15. julija.
Vir

Vladimir KijevskiČeprav še rojen v poganski družini, pa je imel Vladimir že v zgodnjem otroštvu priložnost, da se je dodobra seznanil s krščanstvom. Oče Svjatoslav je bil sicer podjeten, a tudi pohlepen vladar, saj si je želel med drugim podrediti tudi Bolgare, kar ga je stalo življenja. Vladimirju je sicer že prej prepustil vladanje v Novgorodu, a pravi gospodar pa je bil starejši sin Jaropolk. Med bratoma ni bilo pravega razumevanja, spopadla sta se, poražen je bil Vladimir, ki pa je kasneje vseeno prevzel oblast in postal po Jaropolkovi nenadni zgodnji smrti edini vladar obširne kijevske države. Njegova prva in najvažnejša naloga je bila, da uredi domače razmere, združi in poveže med seboj domača plemena in priseljence, zatre nered, razprtije in odpravi anarhijo. Zavedal se namreč je, da bo le močna in enotna država lahko kljubovala vplivu in pritisku Bizanca. Na začetku, ko si je oblast in avtoriteto šele utrjeval, je pustil, da so staroverci še naprej častili svoje bogove. Ko pa sta po njegovem ukazu kot daritvena žrtev morala umreti kristjana, sin in oče, so se mu odprle oči in spoznal je, da tako ne gre več. Zavrgel je poganstvo in ob tehtnem premisleku ter ob spominu na zgled svoje verne babice sv. Olge spoznal, da njegova država lahko trajno temelji le na krščanski veri. Nastala pa je težava, od kod naj dobi misijonarje in na koga naj se pri tem nasloni. Najbolj smiselno bi bilo, da za to zaprosi Carigrad, a se je upravičeno bal, da bi s tem Carigrad dobil prevelik vpliv in celo prevlado nad kijevsko državo. Kljub temu pa je izkoristil priložnost, ki se mu je ponujala: mlad bizantinski cesar Vasilij II. se je namreč ravno takrat zapletel v vojno s Samuelom, graditeljem nove države na makedonskih tleh, in bil poražen, ta poraz pa je napovedoval še druge bitke. Vasilij je prosil za pomoč Vladimirja, ta pa je prošnji ustregel; poslal mu je izurjene čete, ki so upore zatrle. Medtem se je Vladimir, brez zunanjega pompa, a iz notranjega prepričanja in spoznanja, dal na tihem krstiti, in sicer leta 987. Vladimir KijevskiKrst pa mu je prav gotovo pomagal tudi »na zunaj«, in sicer pri pogajanjih s Carigradom. Kot nagrado za svojo pomoč si je namreč izbral roko cesarjeve sestre Ane in napovedal, da želi z njeno pomočjo vso svojo državo izročiti Kristusu, vladarju sveta. Po krajšem cesarjevem oklevanju in odlašanju sta se poročila leta 989 in cesarica Ana je res postala njegova najboljša pomočnica pri uvajanju krščanstva, pa tudi sicer pri vodenju države. Vladimir je krščanstvo razglasil za državno vero. Ko so bile razmere dovolj zrele, je ukazal množičen krst v reki Dnjeper – veličasten dogodek, ki predstavlja začetek spreobrnitve Ukrajincev in Rusov.

Ime: Rodil se je kot Vladimir Svjatoslavič. Ime Vladimir je slovanskega izvora in je sestavljeno iz besed vladati in mir.
Rodil se je okoli leta 960 v Kijevu v Ukrajini, umrl pa 15. julija 1015 v kraju Berestova blizu Kijeva.
Družina: Je vnuk sv. Olge, kijevske kneginje, nezakonski sin njenega sina Svjatoslava in služabnice Maluške. Z Ano, sestro bizantinskega cesarja Vasilija II., je imel dva sinova, Borisa in Gleba, oba mučenca.
Zavetnik: Velja za zavetnika Rusije, spreobrnjencev, morilcev in staršev številnejših družin.
Upodobitve: Upodabljajo ga v vladarskih oblačilih po tedanji šegi, s krono na glavi, v roki pa običajno drži križ.
Beatifikacija: Ljudstvo ga je začelo častiti takoj po smrti, Cerkev pa je kasneje to njegovo češčenje potrdila.
Goduje: 15. julija.
Vir

Danes godujejo tudi…

Objavljeno v knez, svetniki | Označeno , , , , , , , , , , , , , | Komentarji so izklopljeni za sveti Vladimir Kijevski – knez

blažena Angelina – tretjerednica

AngelinaAtributi: belo pokrivalo, knjiga, cerkev, oglje
Imena: Angelina, Angela, Angelika, Angelca, Andja, Andža, Angelica, Gela, Gel
či, Geli, Gelica, Gelika
Rodila se je v letih 1357/60 blizu mesta Orvieta v grofovski družini. V najnežnejših letih je osirotela. Po nekem življenjepisu se je mlada poročila s plemičem Giovannijem de Termisom in se preselila v kraj Civitela v Abruzzih. Po dveh letih ji je umrl mož. Neka pesnitev jo predstavlja kot belo vdovo (kar pomeni, da je ostala devica). Angelina je tedaj razdelila svoje premoženje revežem in postala frančiškanska tretjerednica.

Okoli nje so se začele zbirati abruške žene iz višjih krogov, ki so se odločile za pot spokornosti in da bodo bolj cenile devištvo kakor zakon. Plemiči so protestirali in se pritožili neapeljskemu kralju Ladislavu. Ta je rešil spor v korist Angeline. Legenda pripoveduje, da je prišla predenj v plašču, kjer je v zavihkih skrivala žareče oglje, dokaz, da Angelina pripada okolju duhovnosti.
Pri 40 letih je prišla v Foligno, kjer je že bila poročena njena starejša sestra. Tam se je naselila v stavbi, namenjeni za frančiškanske tretjerednice, ki so se odločile za življenje v skupnosti. Te so bile nekakšen »drugi red« frančiškanov observantov. Notarski zapisi dokazujejo, da je Angelina tam živela od leta 1399 do svoje smrti.

Težave so nastale glede klavzure. Papež Bonifacij VIII. je določil, da morajo vse redovnice z zaobljubami živeti v klavzuri. Toda pri Sveti Ani (tako se je imenoval njihov samostan) so po pravilu papeža Nikolaja IV. Angelinine sestre veljale za tretjerednice, ki živijo v svetu, čeprav so živele v skupnosti. Papež Martin V. jim je končno leta 1428 priznal redovniški status. Njim se je kmalu pridružilo še šest skupnosti.
Angelina je bila izvoljena za vrhovno predstojnico. Po smrti leta 1435 so jo pokopali v grob tretjerednic v frančiškanski cerkvi. Frančiškan Jakob Colombini pa je imel videnje, kako se je njeno telo dvignilo iz groba. To je dalo povod, da so jo prenesli v bolj časten grob in jo začeli častiti kot svetnico. Številni dokazi tega češčenja so nagnili papeža Leona XII., da je 8. marca 1825 potrdil njeno češčenje, kar je enakovredno razglasitvi za svetnico.
Slikajo jo v plašču z belim pokrivalom, ob njej stojita cerkev in knjiga, v plaščevih zavihkih pa je videti žareče oglje.
Vir

Danes godujejo tudi…

Objavljeno v blaženi | Označeno , , , , , , , , , , , , , , | Komentarji so izklopljeni za blažena Angelina – tretjerednica