12 – December

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December

1. December
sveti Aleksander Briant – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Charles de Foucauld – redovnik in puščavnik
sveti Edmund Campion – jezuit, redovnik, duhovnik in mučenec
sveti Eligij – škof
sveta Florencija – devica in nuna
sveti Kastricijan – škof
blažena Lidvina Meneguzzi – redovnica in medicinska sestra
blažena Maria Chiara Deteta Jezusa – redovnica
sveti Nahum – prerok

2. December
sveti Habakuk – prerok
blaženi Janez Ruysbroek – duhovnik, redovni ustanovitelj in kanonik
blaženi Janez Slezyuk – škof in mučenec
sveti Kromacij Oglejski – škof
blažena Marija Angela Astorch – opatinja
sveti Pimenij – duhovnik in mučenec
blaženi Rafael (Melhior) Chylinski – duhovnik in redovnik
sveti Silverij – papež in mučenec
sveta Vivijana (Bibijana) – devica in mučenka

3. December
sveti Birin iz Dorchestra – škof
blaženi Edvard Coleman – mučenec
sveti Frančišek Ksaver – redovnik in misijonar
blaženi Janez Frančišek Macha – duhovnik in mučenec
blaženi Janez Nepomuk De Tschiderer Von Gleifheim – škof
sveti Kasijan – mučenec
blaženi Ladislav Bukowinski – duhovnik
blaženi Pij Heredia in drugi mučenci iz Viacelija – mučenci
sveti Sofoníja – prerok

4. December
blaženi Adolf Kolping – duhovnik
sveti Ano – škof
sveta Barbara – devica in mučenka
sveti Herakel – škof
blaženi Hieronim De Angelis – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Janez Calabria – redovni ustanovitelj
sveti Janez Damaščan – duhovnik, cerkveni učitelj in menih
sveti Meletij iz Pontusa – škof
blaženi Peter Pettinaio – tretjerednik

5. December
blaženi Bartolomej Fanti – duhovnik in redovnik
blaženi Filip Rinaldi – duhovnik in redovnik
sveti Gerald – škof
blaženi Janez Almond – duhovnik in mučenec
blaženi Janez Krstnik Fouque – duhovnik
sveti Lucid – menih
sveta Krispina – mučenka
blaženi Nikolaj (Nils) Stensen – škof
sveti Sava (Saba) – opat in puščavnik

6. December
blažena Alojzija Marija Frías Caňizares – devica in mučenka
sveti Apolinarij Tržaški – mučenec
sveta Asela – devica
sveta Dionizija, Majorik in ostali – vdova in sin, mučenci
blaženi Janos Scheffler – škof in mučenec
sveti Jožef Nguyen Duy Khang – katehet in mučenec
sveti Nikolaj (Miklavž) – škof v Miri
sveti Obitij – vitez in spokornik
sveti Peter Pascual – škof in mučenec

7. December
sveti Ambrož – škof in cerkveni učitelj
sveti Atenodor – mučenec
sveta Fara – opatinja
sveti Janez Silenciarij (Hezihast) – škof in menih
sveti Karel Garnier – redovnik in mučenec
sveta Marija Jožefa Rosello – devica in redovnica
sveti Sabin Spoletski – škof in mučenec
sveta Serena iz Spoleta – vdova in mučenka
sveti Urban – škof

8. December
blaženi Alojzij Liguda – duhovnik in mučenec
Brezmadežno spočetje Device Marije – praznik
sveti Evharij – škof
sveti Evtihijan – papež in mučenec
sveti Makarij – mučenec
sveta Narcisa Jezusova Martillo Moran – devica
sveti Noel Chabanel – profesor, duhovnik in mučenec
sveti Patapij – menih in puščavnik
sveti Romarik – opat

9. December
blaženi Bernard Marija od Jezusa (Cezar) Silvestrelli – duhovnik in redovnik
sveti Ciprijan – opat
sveta Gorgónija – družinska mati
sveti Juan Diego Cuauhtlatoatzin – laik in videc iz Guadalupe
sveta Leokadija – devica in mučenka
blaženi Liborij Wagner – duhovnik in mučenec
sveti Peter Fourier – duhovnik in redovni ustanovitelj
sveti Sirius – škof
sveta Valerija – mučenka

10. December
sveta Edmund Gennings in Swithin Wells – duhovnik in učitelj, mučenca
sveta Evlalija – devica in mučenka iz Meride
sveti Gemelij – mučenec
sveti Gregor III. – papež
Judita – vdova in svetopisemska žena
Loretska Mati Božja – spomin
sveti Luka – menih in škof
blažena Marija Emilija Riquelme y Zayas – redovnica
sveti Maver – deček in mučenec

11. December
blaženi Artur Bell – duhovnik in mučenec
sveti Damaz I. – papež
sveti Daniel Stilit – duhovnik
blaženi David – menih
blaženi Frank Lippi – puščavnik
blažena Marija Pilar Villalonga Villalba – devica in mučenka
sveta Marija od Jezusovih čudovitostih Pidal y Chico de Guzmán – devica in redovnica
sveti Sabin – škof
sveta Viktorin in Fuscijan – mučenca

12. December
blaženi Bartolomej Buonpedoni – duhovnik in tretjerednik
sveti Epimah, Aleksander in drugi aleksandrijski mučenci
sveti Finijan – opat
Guadalupska Mati Božja – praznik
sveti Izrael – duhovnik
blaženi Konrad de Ofida – duhovnik in redovnik
sveti Korentin – puščavnik in škof
sveti Spiridion (Dušan) Čudodelnik – pastir in škof
sveti Vicelin – škof

13. December
sveti Antioh iz Sulcisa – mučenec
blaženi Anton Grassi – duhovnik
sveti Ariston – mučenec
sveti Autbert – škof
sveti Evstratij, Avksencij, Evgenij, Mardarij in Orest – mučenci
blaženi Janez (Frančišek) Marinoni – duhovnik in redovnik
sveti Jošt (Judok) – duhovnik in puščavnik
sveta Lucija – devica in mučenka
sveta Odilia (Gundelinda) – redovna ustanoviteljica

14. December
sveti Ares, Prom in Elija – mučenci
sveti Bertold iz Regensburga – redovnik in ljudski pridigar
blaženi Bonaventura de Pistório – duhovnik
sveta Drosida (Anisija) – mučenka
sveti Heron, Atej in Izidor – mučenci
sveti Janez od Križa – duhovnik in cerkveni učitelj
blažena Marija Frančiška Schervier – redovna ustanoviteljica
sveti Nimatulácij al-Hardini – duhovnik
sveti Tirs, Levcij, Kalinik in tovariši – mučenci

15. December
blažene Drinske mučenke
blaženi János (Janez) Brenner – duhovnik in mučenec
blaženi Karel Steeb – duhovnik in ustanovitelj
sveta Kristijana (Nina) – sveta žena
sveti Maksimin – duhovnik in opat
sveta Marija od Križa di Rossa – redovna ustanoviteljica
blaženi Marin – menih in opat
sveti Valerijan iz Avensana – škof
sveta Virginija Centurione Bracelli – vdova in redovnica

16. December
sveta Adelajda – cesarica
sveti Adon – menih in škof
svete Afriške mučenke – device
sveti Agej – prerok
sveti Bean – puščavnik
sveti Everard – grof in vitez
blaženi Honorat Kozminski – kapucinski redovnik in duhovnik
blaženi Klemen Marchisio – duhovnik in ustanovitelj
blaženi Sebastijan Maggi – duhovnik in redovnik

17. December
sveta Bega – vdova in opatinja
sveti Janez de Matha – ustanovitelj trinitarskega reda
sveti Jožef Manyanet y Vives – duhovnik
sveti Judikael – kralj
sveti Modest Jeruzalemski – patriarh in mučenec
sveti mučenci iz Elevteropola – vojaki in mučenci
sveta Olimpija – vdova in redovna ustanoviteljica
sveti Sturmij iz Fulde – opat in misijonar
sveta Vivina – puščavnica in opatinja

18. December
sveti Flanan – škof
sveti Gacijan – škof
blažena Julija Valle – redovnica
sveti Malahija – prerok
Marijino pričakovanje poroda – spomin
sveti Namfamon, Miggin, Sanama, Lucita in tovariši – mučenci
sveti Pavel, Peter Truong in Peter Vu – kateheti in mučenci
sveti Rufus in tovariši – mučenci
sveti Vunibald – opat

19. December
sveti Anastazij I. – papež
sveti Darij, Pavel, Zosim in Sekund – mučenci
blaženi Dorotej de Vilalba dels Arcs – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Frančišek Ksaver Ha Trong Mau in tovariši – katehet, poljedelci in mučenci
sveti Gregor iz Auxerra – škof
blaženi Marija Eva od Previdnosti Noiszewska in Marija Marta od Jezusa Wolowsk – redovnici, devici in mučenki
blaženi Martin de Barcelona – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Urban V. – papež
blaženi Viljem Fenolski – puščavnik in redovnik

20. December
sveti Dominik iz Silosa – opat
sveti Filogonij – odvetnik in škof
sveti Julij iz Geldube – mučenec
sveti Liberal – konzul in mučenec
sveti Liberat – škof
blaženi Mihael Piaszczyński – duhovnik in mučenec
sveti Ursicin – puščavnik in ustanovitelj
blaženi Vincencij Romano – duhovnik
sveti Zefirin – papež

21. December
sveti Andrej Dung Lac – duhovnik in mučenec
blaženi Anton Durcovici – škof in mučenec
blaženi Dominik Spadafora – duhovnik in redovnik
blaženi Janez iz Grandselve – konverz
sveti Mihej – prerok
blaženi Peter Friedhofen – redovnik
sveti Peter Kanizij – duhovnik in cerkveni učitelj
sveti Temistokles – pastir in mučenec
blaženi Tomaž – menih

22. December
blaženi Adam – menih
sveti egiptovski mučenci
sveta Frančiška Ksaverija Cabrini – redovna ustanoviteljica
sveti Heremon in tovariši – škof in mučenci
sveti Hunger – škof
sveti Ishirion – mučenec
sveti menihi iz Raitha – mučenci
sveti mučenci z Labikanske ceste
blaženi Tomaž Holland – duhovnik, redovnik in mučenec

23. December
sveti Anton (Antonio) Galvao – duhovnik in tretjerednik
svetih deset mučencev iz Krete
blaženi Hartman – škof
sveti Ivo (Yves) – škof
sveti Janez Kentski – profesor in zavetnik Poljske
sveti Janez Stone – duhovnik, redovnik in mučenec
sveta Marija Marguerite d’Youville – redovna ustanoviteljica
blaženi Pavel Meléndez Gonzalo – družinski oče in mučenec
sveti Servul – berač

24. December
Adam in Eva – prastarša
sveta Adela – opatinja
blaženi Bartolomej Marija Dal Monte – duhovnik in ustanovitelj
sveti Delfin – škof
sveti Gregor Spoletski – duhovnik in mučenec
sveta Irmina (Hermina) – opatinja
sveti Jezusovi predniki – spomin
sveta Pavla Elizabeta (Konstancija) Cerioli – vdova in redovna ustanoviteljica
sveti večer
sveti večer

25. December
sveti Albert (Adam) Chmielowski – tretjerednik in slikar
sveta Anastazija – mučenka
blaženi Bentivol de Bonis – duhovnik in redovnik
Božič – praznik Jezusovega rojstva
sveta Evgenija Rimska – mučenka
sveta Jovin in Bazilej – mučenca
blažena Marija od Apostolov (Marija Terezija) von Wüllenweber – devica in ustanoviteljica
blaženi Mihael Nakašima – redovni brat in mučenec
sveti Peter Častitljivi – opat

26. December
blažena Agata Phutta – devica in mučenka
sveti Dionizij – papež
sveti Evtimij – škof in mučenec
blažena Neža (Agnes) Fila – devica, učiteljica in mučenka
blaženi Sekund Pollo – duhovnik in kurat
sveti Štefan – diakon in prvi mučenec
sveta Vincencija Marija López Vicuňa – devica in redovna ustanoviteljica
sveti Zenon – tkalec in škof
sveti Zosim – papež

27. December
blaženi Alafríd (Alfred) Parte – duhovnik in mučenec
sveta Fabiola – vdova
sveti Janez – apostol in evangelist
blaženi Jožef Marija Corbin Ferrer – laik in mučenec
sveti Maksim Aleksandrijski – škof
blažena Sara Salkahazi – redovnica, pisateljica in mučenka
sveta Teodor in Teofan Graptus- brata, meniha, duhovnika in mučenca

28. December
sveti Anton – puščavnik in menih
sveta Evtihij in Domicijan – duhovnik in diakon, mučenca
sveti Gašper del Bufalo – duhovnik in misijonar
blaženi Gregor Homyšyn – škof in mučenec
sveta Katarina Volpicelli – redovna ustanoviteljica
blažena Mateja de Nazareis – opatinja
sveti nedolžni otroci – mučenci
sveti Teodor Carigrajski – škof
sveti Teona – škof

29. December
sveti Benedikta Hyon Kyong-nyon in tovariši – vdova, katehistinja in mučenci
sveti David – kralj in prerok
blaženi Janez Krstnik Ferreres – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Jožef Aparicio Sanz – duhovnik in mučenec
sveti Libos – škof in mučenec
sveti Marcel – opat
sveti Martinijan – škof
sveti Tomaž Becket – škof in mučenec
sveti Trofim iz Arlesa – škof

30. December
sveti Anizij Solunski – škof
sveti Feliks I. – papež
sveti Geremar – opat
sveti Hermet – eksorcist in mučenec
blaženi Janez Marija Boccardo – duhovnik in ustanovitelj
sveti Jukund – škof
sveti Lovrenc – menih
blažena Marjeta Colonna – devica
sveti Perpetuus – škof

31. December
blaženi Alan iz Solminihaca – škof
blaženi Alojzij Evlogij (Luis Eulogio) Vidaurrázaga Gónzalez – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Barbacijan iz Ravene – duhovnik
sveta Donata in tovarišice – mučenke
sveti Janez Frančišek Regis – redovnik, duhovnik in ljudski misijonar
sveta Kolumba – devica in mučenka
sveta Melanija mlajša – dobrodelnica in opatinja
sveti Silvester – papež
sveti večer
sveti Zotik – duhovnik in mučenec

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December