03 – Marec

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December

1. marec
sveti Albin – škof
sveti David – škof
sveti Feliks III. – papež
blažena Ivana Marija Bonomo – opatinja
blaženi Krištof – duhovnik, redovnik in opat
sveti Leon – škof in mučenec
sveti Leon Luka (Leoluca) – opat
sveti Rudesind – škof in menih
sveti Siviard – opat
sveti Svitbert – menih in škof

2. marec
sveta Angela od Križa Guerrero González – redovnica
sveti Ceada (Chad) iz Lichtfielda – škof
blaženi Engelmar Unzeitig – duhovnik in mučenec
blaženi Karel Dobri – grof
sveti Lucij, Absalon in Lorgij – škof in mučenci
sveti Luka Casali – menih in opat
sveta Neža Praška – klarisa in opatinja
sveti rimski mučenci pod cesarjem Aleksandrom
sveti Štefan iz Uppsale – menih in nadškof
sveti Troadij – mučenec

3. marec
sveti Anzelm – vojvoda in opat
sveta Emeterij in Heledonij – vojaka
sveti Guenole (Vinvalej) – opat
blaženi Inocenc iz Berza – kapucinski redovnik in duhovnik
sveta Katarina Drexel – redovnica
sveti Kleonik in Evtropij – mučenca
sveta Kunigunda – cesarica
sveta Marin in Asterij – mučenca
blažena Terezija Evstohija Verzeri – redovna ustanoviteljica
sveti Ticijan (Tizian) – škof

4. marec
sveti Apijan – menih in puščavnik
sveti Basin – menih, opat in škof
sveti Fotij, Arhelaj, Kvirin in tovariši – mučenci
blaženi Humbert – grof in menih
sveti Janez Anton Farina – škof
sveti Kazimir – poljski kraljevič
blaženi Krištof Bales, Aleksander Blake in Nikolaj Horner – duhovnik in laika, mučenci
blažena Marija Luiza Elizabeta de Lamoignon – redovna ustanoviteljica
sveti Peter Pappacarbone – menih, škof in opat
blaženi Zoltan Lajos Meszlenyi – škof in mučenec

5. marec
sveti Foka – vrtnar in mučenec
sveti Gerasim – puščavnik
sveta Hadrijan – mučenec
sveti Janez Jožef od Križa – redovnik
sveti Kiaran – opat in škof
sveti Konon – vrtnar in mučenec
blaženi Krištof Macassoli – duhovnik in redovnik
sveti Lucij I. – papež
sveti Teofil – škof
sveti Virgil – škof

6. marec
sveti Evagrij Carigrajski – škof
sveti Fridolin – opat in misijonar
sveti Julijan iz Toleda – škof
sveta Koleta (Nika) – redovna prenoviteljica
sveti Kviriak (Ciriac) – duhovnik
sveti Marcijan – škof in mučenec
sveti nikomedijski mučenci
sveti Olegar – škof
blaženi Poncij – menih, opat in škof
sveta Rozalija iz Viterba – devica in tretjerednica

7. marec
sveti Ardon Smaragd – duhovnik
sveti Bazilij, Evgenij, Agatodor, Elpidij, Eter, Kapiton in Efrem – škofje in mučenci
sveti Evbul – mučenec
blaženi Leonid Feodorov – škof in mučenec
blažena Marija Antonija od sv. Jožefa – devica in ustanoviteljica
sveti Pavel Preprosti – puščavnik
sveti Pavel – škof
sveti Perpetua in Felicita – mučenki
sveti Satir, Saturnin, Revokat in Sekundin – mučenci
sveta Terezija Margareta Redi – redovnica

8. marec
sveta Apolonij in Filemon – mučenca
blažena Berengarija Kastiljska – kraljica in redovnica
blaženi Faustin Miguez – duhovnik in redovnik
sveti Feliks iz Dunwicha – škof
sveti Janez od Boga – redovni ustanovitelj
sveti Poncij – diakon
sveti Provin – škof
sveti Senan – opat
sveti Štefan iz Obazine – opat
blaženi Vincenc Kadlubka – škof in menih

9. marec
sveti Bruno Kverfurtski – redovnik, škof in mučenec
sveti Dominik Savio – dijak in don Boscov učenec
sveta Frančiška Rimska – redovnica
blaženi Henrik Burgundski – menih
sveta Katarina de Vigri – devica in redovnica
blažena Marija – redovnica
sveti Pacian iz Barcelone – škof
sveta Peter in Janez – družinska očeta in mučenca
sveti Vital de Castronovo – menih, opat in puščavnik

10. marec
sveti Attala – opat
sveti Droktovej – opat
sveti Janez Ogilvie – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Janez Samotar – menih
sveta Kaj in Aleksander – mučenca
sveti Makarij Jeruzalemski – škof
blaženi Marija Janez Jožef Lataste – duhovnik in redovnik
sveti Simplicij – papež
Štirideset svetih mučencev iz Sebaste
sveti Viktor – mučenec

11. marec
sveti Dominik Cam – duhovnik in mučenec
sveti Evlogij iz Cordobe – duhovnik in mučenec
blaženi Janez Kearney – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Janez Krstnik Righi – redovnik, duhovnik in puščavnik
sveti Konstantin – kralj in mučenec
sveti Pionij iz Smirne – mučenec
sveti Sofronij Jeruzalemski – patriarh
blaženi Tomaž Atkinson – duhovnik in mučenec
sveta Trofim in Tal – mučenca
sveti Vindicijan – škof

12. marec
sveti Alojzij Orione – duhovnik in redovni ustanovitelj
sveti Elfegus iz Winchestra – menih in škof
sveti Inocenc I. – papež
blažena Justina Francucci Bezzoli – devica, redovnica in rekluza
sveti Maksimilijan – vojak in mučenec
sveti nikomedijski mučenci
sveti Pavel Avrelijan – škof
sveti Peter, Dorotej in Gorgonij – mučenci
sveti Simeon Novi teolog – opat in mistik
sveti Teofan Kronist – menih in mučenec

13. marec
sveta Dulce Lopes Pontes – redovnica
sveti Eldrad – opat
sveta Evfrazija iz Nikomedije – devica in mučenka
blažena Frančiška Tréhet – devica, redovnica in mučenka
sveta Kristina – devica in mučenka
sveti Leander Seviljski – škof in redovnik
sveti Macedonij, Patricija in Modesta – duhovnik, žena in hči, družina, mučenci
sveti Pientij – škof
sveta Ruderik in Salomon iz Kordove – mučenca
sveti Sabin Egiptovski – mučenec

14. marec
sveti Aleksander iz Pidne – mučenec
blažena Eva iz Kornelienberga – rekluza
blaženi Jakob Cusmano – duhovnik
sveti Lazar – škof
sveti Leobin – škof
sveta Matilda – kraljica
sveta Pavlina iz Fulde – redovnica
sveti Peter Afriški – mučenec
sveti Peter iz Castranove – mučenec
sveti rimski mučenci iz mamertinske ječe

15. marec
sveti Artemij (Artemid) Zatti – redovnik in lekarnar
blaženi Janez Adalbert Balicki – duhovnik
sveti Klemen Marija Dvoržak (Hofbauer) – redovnik
sveta Leokricija – devica in mučenka
sveta Ludovika de Marillac – redovnica
sveti Menigen – barvar blaga
blaženi Placid Riccardi – redovnik
sveti Sisebut – opat
blaženi Viljem Hart – duhovnik in mučenec
sveti Zaharija – papež

16. marec
sveta Evzebija – opatinja
sveti Herbert – škof
sveti Hilarij in Tacijan – mučenca, škof in diakon
blažena Janez Amias in Robert Dalby – duhovnika in mučenca
blaženi Janez Cacciafronte de Sordi – opat, škof in mučenec
sveti Janez de Brebeuf – duhovnik, redovnik, misijonar in mučenec
sveti Julijan – mučenec
sveti Papas – mučenec
sveti Patricij – škof in spoznavalec

17. marec
sveti Agrikola – škof
sveti aleksandrijski mučenci
sveti Evgenij, Pamfilijan, Kastor in Seren – mučenci
blaženi Janez Nepomuk Zegrí y Moreno – duhovnik in redovni ustanovitelj
sveti Janez Sarkander – duhovnik in mučenec
sveti Gabriel Lalemant – duhovnik, redovnik in mučenec
sveta Jedert (Gertruda) iz Nivelesa – opatinja
blaženi Konrad – menih in puščavnik
sveti Patrik – škof in misijonar
sveti Pavel – menih in mučenec

18. marec
sveti Aleksander Jeruzalemski – škof in mučenec
sveti Anzelm – škof
sveti Braulion – škof
sveti Ciril Jeruzalemski – škof in cerkveni učitelj
sveti Edvard II. – kralj in mučenec
sveti Frediano (Frigdijan) – škof
blažena Janez Thules in Roger Wrenno – duhovnik in laik, mučenca
sveti Leobard – puščavnik
blažena Marta (Amata) Le Bouteiller – devica in redovnica
sveti Salvator de Horta – redovnik

19. marec
blaženi Andrej de Gallerani – laik
blaženi Isnard de Chiampo – duhovnik in redovnik
blaženi Janez de Parma Burali – duhovnik in redovnik
sveti Janez – puščavnik in opat
sveti Jožef – Jezusov rednik
blaženi Marcel Callo – laik in mučenec
sveti Mark, Kvinta, Kvintila in Kvantila – brat in sestre, mučenci
blaženi Marko da Montegallo – duhovnik in redovnik
blaženi Narcis Turhan – duhovnik in mučenec
blažena Sibilina Biscossi – devica in tretjerednica

20. marec
sveti Arhipa – Jezusov učenec in mučenec
blažena Ivana (Johana) Veron – devica in mučenka
sveti Janez Nepomuk – duhovnik in mučenec
sveta Klavdija in tovarišice – mučenke
sveti Kutbert – opat
sveta Marija Jožefina Srca Jezusovega (Sancho de Guerra) – devica in redovnica
sveti Martin iz Brage – škof
sveti Pavel, Evgen, Ciril in drugi sirski mučenci
sveti Urbicij – škof
sveti Vulfram – škof in misijonar

21. marec
sveti aleksandrijski mučenci
sveta Benedikta Cambiagio Frassinello – redovna ustanoviteljica
sveti Endei – princ in opat
sveti Jakob Spoznavalec – mučenec
sveti Janez – opat in škof
sveti Justinijan iz Vercellija – škof
sveti Lupicin – opat
sveti Nikolaj iz Flüe – kmet, puščavnik in mistik
sveti Serapion – škof
blažena Tomaž Pilchard in Viljem Pike – duhovnik in mizar, mučenca

22. marec
blaženi Clemens August von Galen – škof in kardinal
sveti Bazilij – duhovnik in mučenec
sveti Benvenut Scotivolli – škof
sveti Epafrodit – škof
blaženi Frančišek Chartier – duhovnik in mučenec
sveta Kalinik in Bazilisa – mučenca
sveta Lea – spokornica
sveti Nikolaj Owen – redovni brat in mučenec
blažena Marijan Górecki in Bronislav Komorowski – duhovnika in mučenca
sveti Pavel – škof in mučenec

23. marec
sveti Alfonz (Turibij) iz Mongroveja – škof
blažena Anunciata Cocchetti – devica in ustanoviteljica
blaženi Edmund Sykes – duhovnik in mučenec
sveti Fingar (Guigner) – puščavnik in mučenec
sveti Jožef Oriol Boguna – duhovnik
sveti Oto – vitez in puščavnik
blaženi Peter – duhovnik in redovnik
sveta Rebeka Libanonska – redovnica
sveti Viktorijan – laik in mučenec
sveti Walter (Gvalterij) – opat

24. marec
blaženi Didak (Diego) Jožef iz Kadiza – kapucinski redovnik in duhovnik
sveti Dionizij Palestinski in tovariši – mučenci
blaženi Janez dal Bastone – duhovnik in menih
sveta Katarina Švedska – redovnica
sveti Makcartem – škof
blažena Marija Karlowska – devica in redovna ustanoviteljica
blaženi Oskar Romero Galdamez – škof in mučenec
blaženi Pigmenij – duhovnik in mučenec
sveti Sekundul – mučenec
sveti Sever iz Katanije – škof

25. marec
sveti Dizmas – desni (dobri) razbojnik
sveti Dulas – mučenec
Gospodovo oznanjenje
sveti Kvirin – tribun in mučenec
sveta Marija Alfonsina Danil Ghattas – redovnica in ustanoviteljica
blažena Marija Rosa (Margareta) Flesch – redovna ustanoviteljica
sveta Marjeta Clitherow – mučenka
sveta Matrona Solunska – sužnja in mučenka
blaženi Omeljan (Emilijan) Kovč – duhovnik in mučenec
sveti Prokop Češki – opat

26. marec
sveta Baroncij in Desiderij – puščavnika
sveti Berharij – opat
sveti Emanuel, Sabin, Kvadrat in Teodozij – mučenci
sveta Evgenija iz Kordove – devica in mučenka
sveti Evtihij, Sekund in tovariši – mučenci
sveti Kastul – mučenec
sveti Ludger – škof
blažena Magdalena Katarina Morano – redovnica
sveta Montan in Maksima – duhovnik, zakonca in mučenca
sveti Peter iz Sebaste – škof

27. marec
sveti Aleksander – vojak in mučenec
blaženi Evstahij – menih
sveti Haimo iz Halberstadta – škof
blaženi Frančišek Faa di Bruno – duhovnik
sveti Janez – tesar in puščavnik
blaženi Jožef Ambrosoli – zdravnik, duhovnik, redovnik in misijonar
blaženi Louis (Alojz) Edouard Cestac – duhovnik in ustanovitelj
blažena Panacea de‘Muzzi – devica in mučenka
blaženi Pelegrin iz Falerone – duhovnik
blaženi Peter – opat
sveti Rupert – škof

28. marec
blaženi Anton Patrizi – duhovnik in puščavnik
sveti Ciril – diakon in mučenec
sveti Guntram – knez
blažena Ivana Marija Maille – vdova
sveti Jožef Sebastijan Pelczar – škof
sveta Kastor in Dorotej – mučenca
sveta Milada (Marija) Praška – devica
sveti Prisk, Malh in Aleksander – puščavniki in mučenci
sveti Proterij – škof in mučenec
sveti Štefan Harding – cistercijanski opat

29. marec
blaženi Ajmon (Hamo) – menih
sveti Armogast, Arhinim in Saturnin – mučenci
blaženi Bertold – redovni ustanovitelj
sveti Evstahij (Evstazij) – škof
blaženi Hugon – menih
blaženi Janez Hambley – duhovnik in mučenec
sveti Ludolf Racenburški – škof in mučenec
sveti Marko iz Aretuze – škof in mučenec
sveti Pastor, Viktorin in tovariši – mučenci
sveti Viljem Tempier – škof

30. marec
blaženi Amadej (Bogoljub) Savojski – vojvoda
sveti carigrajski mučenci
sveta Domnin in Viktor – mučenca
sveti Janez Klimak – opat in bogoljubni pisatelj
sveti Leonard Murialdo – duhovnik
sveti Ludvik iz Casorije – redovnik
sveti Peter Regalado – duhovnik in redovnik
sveti Regul – škof
blažena Restituta (Helena) Kafka – redovnica in mučenka
sveti Sekund – mučenec

31. marec
sveti Agilolf – opat, škof in mučenec
sveta Balbina – mučenka
sveti Benjamin – diakon in mučenec
blaženi Bonaventura Tornielli – duhovnik in redovnik
sveti Gvido iz Pompose – opat in dominikanec
blažena Ivana – devica in tretjerednica
blaženi Krištof Robinson – duhovnik in mučenec
sveti Modest Gosposvetski – škof, misijonar in apostol Karantanije
blažena Natálija Tulaśiewicz – učiteljica in mučenka
sveti Teodil in tovariši – afriški mučenci

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December