07 – Julij

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December

1. Julij
blaženi Alojzij Obdulio Arroyo Navarro – laik tretjerednik, katehet in mučenec
blaženi Anton Rosmini – duhovnik, redovnik in filozof
sveti Aron – Mojzesov brat
sveti Domicijan – puščavnik in opat
Estera – svetopisemska žena
Jezusova presveta kri – opuščeni praznik
sveti Martin – škof
sveti Oliver Plunkett – škof in mučenec
sveta Regina iz Denaina – vdova
blaženi Tulio (Marcel) Maruzzo – duhovnik, redovnik in mučenec

2. Julij
sveti Bernardin Realino – duhovnik
blažena Evgenija Joubert – devica, redovnica in katehistinja
blažena Janez in Peter Becchetti – brata, duhovnika in redovnika
sveti Liberat in tovariši – opat in mučenci
sveti Lidan – opat
sveta Martinijan in Proces – vojaka in mučenca
sveta Monegunda – puščavnica
blaženi Peter Luksemburški – škof
Ptujskogorska Mati Božja (“Šentvoršca”) – spomin
sveti Svithin – škof

3. Julij
sveti Anatolij – carigrajski patriarh
sveti Anatolij iz Laodiceje – škof
sveti German – škof
sveti Heliodor – škof
sveti Jožef Nguyen Đinh Uyen – tretjerednik, katehet in mučenec
sveti Leon II. – papež
sveta Marko in Mocijan – mučenca
sveti Memnon – vojak in mučenec
sveti Rajmund Gayrard – učitelj in vdovec
sveti Tomaž – apostol

4. Julij
sveti Albert Quadrelli iz Rivolta – škof
sveti Andrej iz Krete – škof
sveti Anton Daniel – duhovnik, redovnik in mučenec
sveta Berta – rekluza
sveta Elizabeta Portugalska – kraljica in redovnica
blaženi Janez Cornelius in tovariši – duhovnik, redovnik, laiki in mučenci
blažena Marija Crocifissa Curcio – karmeličanka, redovna ustanoviteljica
sveta Natalija iz Toulousa – devica in redovnica
blaženi Peter Gregor Frassati – tretjerednik
blaženi Peter Kibe Kasui in tovariši – duhovnik, redovnik in mučenci
sveti Urh – škof

5. Julij
sveti Anton Marija Zaccaria – duhovnik
sveti Atanazij Jeruzalemski – diakon in mučenec
sveta Ciprila – mučenka
sveta Ciril in Metod – slovanska apostola in sozavetnika Evrope
sveti Domecij Medici – zdravnik in puščavnik
Pričevalec Hugo svetoviktorski – teolog in mistik
sveta Marta – mati in vdova
sedem radosti blažene Device Marije – praznik
sveti Štefan iz Niceje – škof in mučenec
sveti Tomaž iz Terreta – opat

6. Julij
blaženi Avguštin Jožef (Elija) Desgardin – menih in mučenec
sveta Dominika (Ciriaca) iz Tropeje – mučenka
sveta Marija Goretti – mučenka
blažena Marija Terezija Ledochowska – devica, grofica in ustanoviteljica
sveta Nazarija Ignazija March Mesa – devica, misijonarka in ustanoviteljica
sveti Palladij Škotski – škof
sveti Romul – škof in mučenec
sveti Sisoes Veliki – puščavnik
blažena Suzana Agata (Marija Roza) de Loye – devica, redovnica in mučenka
blaženi Tomaž Alfield – duhovnik in mučenec

7. Julij
blaženi Benedikt XI. – redovnik in papež
sveta Edilburga – devica, kraljična in opatinja
sveti Hedda – opat in škof
blažena Ifigenija od svetega Mateja – devica, redovnica in mučenka
sveti Mael Ruain – opat in škof
blažena Marija Romero Meneses – redovnica
sveti Odo iz Urgella – škof
sveti Panteno Aleksandrijski – pridigar
blaženi Peter To Rot – mučenec
sveti Vilibald – škof

8. Julij
sveta Akvila in Priscila (Priska) – zakonca in mučenca
sveti Avspicij – škof
sveti Disibod – puščavnik
blaženi Evgenij III. – papež
sveta Glicerija – mučenka
sveti Hadrijan III. – papež
sveti Kilijan – škof in mučenec
sveti Lovrenc Razsvetljevalec – opat in mučenec
sveti Pankracij – puščavnik, škof in mučenec
sveti Prokopij – vojak in mučenec

9. Julij
blaženi Alojzij (Luigi) Caburlotto – duhovnik in ustanovitelj
sveti Avguštin Žao Rong in tovariši – duhovnik in mučenci
blaženi Fidelis (Hieronim) Chojnacki – redovnik, bogoslovec in mučenec
blaženi Hadrijan Fortescue – družinski oče, vitez in mučenec
blažena Ivana Scopelli – devica in karmeličanka
sveti Joahim He Kai-ži – kovač, vdovec, katehet in mučenec
blažene Melanija in Marija Ana Magdalena de Guilhermier in tovarišice – device, redovnice in mučenke
sveti Nikolaj Pieck in tovariši – duhovnik, redovnik in mučenci
sveta Pavlina od Srca Jezusovega – devica, redovnica in ustanoviteljica
sveta Veronika Giuliani – devica in mistikinja

10. Julij
sveti afriški mučenci
sveta Amalija (Amalberga) – devica in redovnica
sveta Anatolija – mučenka
sveti Anton Nguyen Huu Quynh – oče, zdravnik, katehet in mučenec
sveti Apolonij Sardenski – mučenec
blaženi Engelbert Kolland in tovariši – duhovnik, redovnik in mučenci iz Damaska
sveti Felíks, Filip, Vitál, Martiál, Aleksander, Silán in Januárij – mučenci
sveti Kanut (Knud) IV. – kralj in mučenec
sveti nikopolski mučenci
sveti Peter Vincioli – duhovnik in opat
sveti Rufina in Sekunda – nuni in mučenki
sveta Viktorija – mučenka

11. Julij
sveti Benedikt iz Nursije – opat in zavetnik Evrope
sveti Drostan – opat in puščavnik
sveti Ketill (Kjeld) – duhovnik
sveti Leoncij II. Mlajši – škof
sveti Marcijan – mučenec
sveta Marcijana – devica in mučenka
sveta Olga Kijevska – kneginja
sveti Pij I. – papež
sveta Placid in Sigisbert – mučenec in opat
blažena Tomaž Benstead in Tomaž Sprott – duhovnika in mučenca

12. Julij
blaženi David Gunston – vitez in mučenec
sveti Janez Gualbert – vitez, puščavnik, ustanovitelj in opat
sveti Leon I. – opat
blažena Ludvik in Zelija Martin – zakonca in starša sv. Terezije Deteta Jezusa
sveta Mohor in Fortunat – mučenca
sveta Nabor in Feliks – mučenca
sveti Paternijan – škof
sveta Prokl in Hilarij – mučenca
sveta Veronika – svetopisemska žena
sveti Viventiol – menih in škof

13. Julij
sveti Aleksander in trideset vojakov – mučenci
sveti Evgenij iz Kartagine – škof
sveti Ezdra – duhovnik in pisar
blaženi Ferdinand Marija Baccilieri – duhovnik in ustanovitelj
sveti Henrik II. – kralj
sveta Kunigunda – cesarica
sveta Miropa (Myropa) – mučenka
sveti Serapion – mučenec
sveti Sila (Silvan) – učenec apostolov
sveti Turiavus – opat in škof

14. Julij
blažena Angelina – tretjerednica
sveti Frančišek Solano – redovnik in duhovnik
blaženi Gašper (Gaspar) de Bono – duhovnik in redovnik
blaženi Hroznata – vdovec, menih in mučenec
sveti Kamil de Lellis – duhovnik in redovni ustanovitelj
sveti Marhelm – duhovnik in menih
blaženi Mihael Gebre – duhovnik, mučenec
sveti Optatijan – škof
sveta Toskana – vdova in nuna
sveti Vincenc Madelgarij – zakonski mož in menih

15. Julij
sveti Abudemij – mučenec
blažena Ana Marija Javouhey – devica in ustanoviteljica
blaženi Bernard II. Badenski – mejni grof, mirovni poslanec
sveti Bonaventura – škof in cerkveni učitelj
sveti Evtropij, Zosima in Bonosa – mučenci
sveti Feliks – škof in mučenec
sveti Filip in tovariši – mučenci
blaženi Ignacij de Azevedo in tovariši – duhovnik, redovnik in mučenci
sveti Katulin in tovariši – diakon in mučenci
sveti Vladimir Kijevski – knez

16. Julij
sveti Antioh – mučenec
sveti Atenogen – škof in mučenec
sveti Bartolomej de Martyribus Fernandes – redovnik in škof
sveti Helerij – puščavnik in mučenec
blažena Irmengarda – opatinja
Karmelska Mati božja
sveta Marija Magdalena Postel – redovna ustanoviteljica
blažena Marija Guadalupe Ortiz – laikinja
sveta Monulf in Gondulf iz Maastrichta – škofa
blaženi Simon da Costa – redovnik in mučenec

17. Julij
sveti Aleš – spokornik
sveti Ennodij – škof
sveti Hijacint – mučenec
sveti Justa in Rufína – devici in mučenki
sveti Koloman – romar in mučenec
sveta Marcelina – devica
sveti Leon IV. – papež
blaženi Pavel Peter Gojdič – škof in mučenec
sveti scilitanski mučenci
sveti Teodozij – škof

18. Julij
sveti Arnulf – državnik, škof in puščavnik
sveti Bruno – škof
blaženi Elija iz Koštabone – diakon
sveti Emilijan – mučenec
sveti Filastrij – škof
sveti Matern – škof
sveta Simfroza in sinovi – mučenci
sveti Simon iz Lipnice – duhovnik in redovnik
sveta Teodozija – nuna in mučenka
blaženi Tiburcij Arnaiz Muñoz – duhovnik, redovnik in ustanovitelj

19. Julij
sveti Arsenij Veliki – puščavnik
sveta Aurea iz Cordobe (Zlata) – mučenka
sveti Bernold (Bernulf) – škof
sveti Dij Thaumaturg – duhovnik in arhimandrit
sveti Epafra – škof in mučenec
sveti Macedonij, Teodul in Tacijan – mučenci
sveta Makrina Mlajša – devica, redovnica in puščavnica
blaženi Peter Crisci – puščavnik
sveti Simah – papež
blažena Stilla – devica

20. Julij
sveti Apolinarij – škof in mučenec
sveti Avrelij – škof
sveti Elija – prerok
sveti Frumencij – škof
blaženi Jožef Barsaba Justus – Jezusov učenec
sveti León Ignacij Mangin – redovnik in mučenec
blaženi Luigi (Alojzij) Novarese – duhovnik
sveta Marjeta Antiohijska – mučenka
sveti Pavel Denn – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Vulmar – duhovnik

21. Julij
sveti Alberik Crescitelli – duhovnik in mučenec
sveti Arbogast – škof
sveti Danijel – prerok
blaženi Gabrijel Pergaud – duhovnik in mučenec
sveti Janez iz Edesse- puščavnik
sveti Jožef Wang Yu-mei – laik in mučenec
sveti Lovrenc Brindiški – redovnik in cerkveni učitelj
sveta Prakseda Rimska – devica in mučenka
sveti Simeon Salos – puščavnik
sveti Viktor iz Marseilla – vojak in mučenec

22. Julij
sveti Atanazij – menih
blaženi Avguštin da Biella Fangi – duhovnik in redovnik
sveti Ciril Antiohijski – škof
sveti Filip Evans – redovnik in mučenec
blažena Marija Ines Tereza Najsvetejšega zakramenta – redovnica
sveta Marija Magdalena – spokornica
sveti Masulitanski mučenci
sveti Menelej – opat
sveti Platon – mučenec
sveti Vandregisel – duhovnik in opat

23. Julij
sveta Brigita Švedska – redovna ustanoviteljica
sveti Ezekijel – prerok
blaženi German od Jezusa in Marije in tovariši – duhovniki, redovniki in mučenci
blažena Ivana iz Orvieta – tretjerednica
sveti Janez Kasijan – duhovnik
blaženi mučenec Jožef Sala Pico – duhovnik in mučenec
blaženi Kristin (Adalbert, Vojteh) Gondek – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Nikefor od Jezusa in tovariši – duhovnik, redovniki in mučenci
blaženi Peter Ruiz de los Paňos – duhovnik in mučenec
sveti Sever – mučenec
sveti Valerijan – menih in škof

24. Julij
blaženi Cándid Castán San José in 23 tovarišev misijonarjev oblatov – laik, misijonarji in mučenci
sveti Charbel (Šarbel) Makluf – duhovnik in puščavnik
sveti Deklan – škof
sveta Evfrazija iz Tebaide – devica, puščavnica in redovnica
sveti Fantin – konjski hlapec
sveta Kristina Belgijska – mistikinja in mučenka
sveti Krištof – mučenec
blažene mučenke španske državljanske vojne iz Guadalajare – redovnice in mučenke
sveta Sigolena – redovnica
sveti Viktorin in tovariši – škof in vojaki, mučenci

25. Julij
blaženi Frančišek Aranha – redovni brat in mučenec
sveti Jakob Starejši – apostol
blaženi Janez Soreth – redovnik in duhovnik
sveti Kukufas – mučenec
sveti Magnerih – škof
sveta Marija Gore Karmel Salles Barangueras – redovna ustanoviteljica
sveta Olimpiada Carigrajska – vdova
sveti Pavel, Valentina in Teja – devici, mučenci
blaženi Peter Berno – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Rudolf Acquaviva – duhovnik, redovnik in mučenec

26. Julij
sveti Avstind – škof
sveta Bartolomeja Capitanio – devica in ustanoviteljica
sveti Erast – blagajnik, škof in mučenec
blažena Evangelist in Peregrin – duhovnika in puščavnika
sveti Giorgio (Jurij) Preca – duhovnik
blaženi Georg (Jurij) Swallowell – laik in mučenec
blaženi Hugo de Actis – menih
sveti Joahim in Ana – starša Device Marije
blažena Kamila Gentili – žena in mučenka
sveti Simeon – menih in puščavnik

27. Julij
blaženi Alfonz Pacheco – redovnik in mučenec
blaženi Anton Francisco – redovnik, duhovnik in mučenec
sveti Celestin I. – papež
sveti Deziderat – škof
sveti Gorazd, Kliment, Naum in drugi učenci sv. Cirila in Metoda
blažena Marija trpljenja našega Gospoda Jezusa Kristusa (Grazia Tarallo) – redovnica
sveti Pantaleon – zdravnik in mučenec
svetih sedem spečih iz Efeza – mučenci
sveti Simeon Stilit – puščavnik
sveti Urs – opat

28. Julij
sveta Alfonsa Brezmadežnega spočetja (Anna Muttathupafathu) – redovnica
blaženi Angel de Ferreries – redovnik in mučenec
sveti Jakob Hilarij (Emanuel) – redovnik in mučenec
blaženi Modest de Mieres – duhovnik, redovnik in mučenec
sveta Nazarij in Celz – mučenca
sveti Peter Poveda Castroverde – duhovnik, ustanovitelj in mučenec
sveti Prohorij, Nikanor, Timon, Parmen in Nikolaj – prvi diakoni
blaženi Stanislav Frančišek (Stanley Francis) Rother – duhovnik, misijonar in mučenec
sveti mučenci iz Tebajde
sveti Viktor I. – papež in mučenec

29. Julij
sveti Feliks Rimski – mučenec
sveti Kalinik – mučenec
sveti Lazar in Marija iz Betanije – Jezusova prijatelja
sveti Lup – škof
sveta Marta – Lazarjeva sestra
sveti Olaf – kralj
sveti Prosper – škof
sveti Simplicij, Faustin, Beatrika in Ruf – mučenci>
blaženi Urban II. – papež
sveti Viljem Pinchon – škof

30. Julij
sveta Abdon in Sennen – mučenca
blaženi Edvard Powel, Rihard Featherstone in Tomaž Abel – duhovniki in mučenci
sveta Godeleva – mučenka
sveti Jožef Yuan Gen-gyin – trgovec in mučenec
sveta Julita – mučenka
svete Maksima, Donatila in Sekunda – mučenke
blaženi Mannes (Manno) Guzman – redovnik in duhovnik
blažena Marija Vincencija od svete Dorotéje – devica in ustanoviteljica
sveti Peter Krizolog – škof in cerkveni učitelj
sveti Urs – škof

31. Julij
blažena Alfonza Marija (Elizabeta) Eppinger – redovna ustanoviteljica
sveti Demokrit, Sekund in Dionizij – mučenci
sveti Fabij – vojak in mučenec
blaženi Frančišek Solanus Casey – duhovnik in redovnik
sveti German iz Auxerra – škof
sveti Ignacij Lojolski – ustanovitelj jezuitov
sveti Justin de Jacobis – škof in misijonar
sveti Kalimer Milanski – škof in mučenec
sveti Tertullin – mučenec
blažena Zdenka (Cecílija) Schelingova – devica, redovnica in mučenka

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December