04 – April

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December

1. April
svete Agapa (Ljuba), Hionija (Snežna) in Irena – solunske mučenke
sveti Cellach – škof
sveti Gilbert – škof
sveti Hugo – grenobelski škof
blaženi Janez Bretton – družinski oče in mučenec
blaženi Jožef (Giuseppe) Girotti – redovnik in mučenec
sveti Ludvik Pavoni – duhovnik, vzgojitelj in ustanovitelj
sveti Peter Armengol – redovnik
sveti Valerij (Valerih) – duhovnik in opat
sveti Venancij – škof in mučenec

2. April
sveti Afian – mučenec
blaženi Diego Luis de San Vitores – duhovnik, redovnik in mučenec
blažena Elizabeta Vendramini – redovna ustanoviteljica
sveti Evstazij – opat
sveti Frančišek Coll Guitart – redovnik
sveti Frančišek Pavelski – puščavnik in redovni ustanovitelj
sveti Janez Payne – duhovnik in mučenec
sveta Marija Egiptovska – spokornica
sveti Pedro (Peter) Calungsod – katehet
sveta Teodora – devica in mučenka

3. April
sveti Alojzij Scrosoppi iz Vidma – duhovnik in vzgojitelj
blaženi Peter Edvard Dankowski – duhovnik in mučenec
sveti Hrest, Pap in tovariši – mučenci
sveti Janez iz Neaplja – škof
sveta Marija Terezija Casini – redovna ustanoviteljica
sveti Nicet – iguman
sveti Rihard – škof
blaženi Robert Middleton – duhovnik in mučenec
sveti Sikst I. – papež in mučenec
sveti Ulpijan – mučenec

4. April
sveta Agatopod in Teodul, diakon in lektor, mučenca
blažena Alejda (Aleydis) – družinska mati
sveti Benedikt Črni- redovnik
blaženi Frančišek Marto – Fatimski videc
sveti Izidor Seviljski – škof in cerkveni učitelj
blaženi Jožef Benedikt Dusmet – redovnik in škof
sveti Kajetán Catanoso – duhovnik in ustanovitelj
sveti Peter – škof
sveti Platon – opat
blaženi Viljem Cuffitella – puščavnik

5. April
sveti alžirski mučenci
sveti Albert – škof
sveta Ferbuta (Perbuta) – vdova in mučenka
sveta Irena Solunska – devica in mučenka
sveta Julijana Kornilonska – redovnica
blažena Katarina (Catalina) de Marie Rodriguez – vdova in redovna ustanoviteljica
sveta Katarina Tomas – devica in redovnica
sveta Marija Krescencija Hoss – redovnica in mistikinja
sveti mučenci iz Selevkije
sveti Vincencij Ferrer – misijonar in pridigar

6. April
sveti Evtih – patriarh
sveti Filaret – menih, pastir in vrtnar
sveta Gala – vdova
sveti Irenej Sirmijski – škof in mučenec
blaženi Mihael Rua – duhovnik in redovnik
blaženi Notker Jecljavec – menih
sveti Peter Veronski – redovnik in mučenec
blažena Petrina Morosini – devica in mučenka
sveti Prudencij – škof
sveti Winebald – opat

7. April
sveti Hegesip – kronist
sveti Janez Krstnik de la Salle – duhovnik
sveti Herman Jožef – premonstraten
sveti Kaliop – mučenec
blažena Marija Assunta Pallotta – redovnica in misijonarka
blaženi Edvard Oldcorne – redovnik in mučenec
sveti Henry Walpole – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti libijski mučenci
sveti Peluzij – duhovnik in mučenec
blaženi Ralph Ashley – redovni brat in mučenec

8. April
sveti Agab – prerok
sveti Amantij – škof
blaženi Avgust Czartoryski – duhovnik, redovnik in poljski plemič
sveti Dionizij Aleksandrijski – škof
sveti Dionizij Korintski – škof
sveti Herodion, Asinkrit in Flegon – škofje in učenci sv. Pavla
blaženi Julijan od svetega Avguština – krojač in redovnik
blaženi Klemen da Osimo – duhovnik, redovnik in puščavnik
sveta Marija Julija Billiart – vzgojiteljica in redovnica
sveti Timotej, Diogen, Makarij in Maksim – mučenci

9. April
sveti Akacij iz Amide – škof
blaženi Anton Pavoni – redovnik, duhovnik in mučenec
blažena Celestina Katarina Faron – devica, redovnica in mučenka
sveti Demetrij Solunski – mučenec
sveti Edesij – mučenec
sveti Evpsihij – mučenec
sveti Liborij – škof
sveti Maksim – škof
blaženi Tomaž Tolentinski – redovnik in misijonar
sveta Valtruda – žena in redovnica

10. April

blaženi Anton Neyrot – redovnik, duhovnik in mučenec
sveti Apolonij – duhovnik in mučenec
sveti Beda Mlajši – menih
blaženi Bonifacij Zukowski – duhovnik in mučenec
sveti Fulbert – škof
sveta Magdalena Gabrijela – redovnica
sveti Makarij – romar in menih
sveti Mihael Svetniški – redovnik
sveti Paladij – opat in škof
sveti Terencij in tovariši – mučenci

11. April
sveti Antipa – škof in mučenec
sveti Barsanufij – puščavnik
sveti Domnion (Dujam) iz Salone – škof in mučenec
sveti Filip – škof
sveta Gema Galgani – mistikinja
blažena Helena Guerra – redovnica
blaženi Rajner (Reyner) iz Osnabrücka – puščavnik in rekluz
blažena Sancija Portugalska – devica in princesa
blaženi Simforian (Feliks) Ducki – redovni brat in mučenec
sveti Stanislav – škof in mučenec

12. April
sveti Bazilij – škof
sveti Damijan iz Pavije – škof
sveti Erkembodon – opat in škof
sveti Jožef Moscati – zdravnik
sveti Julij I. – papež
sveti Konstantin – škof
sveti Saba Got – lektor in mučenec
sveta Terezija Jezusova Andska – redovnica
sveta Vissija – devica in mučenka
sveti Zenon Veronski – škof

13. April
blaženi Albertin – puščavnik in prior
sveti Hermenegild – kraljevič in mučenec
blažena Ida – devica in redovnica
blažena Ida – grofica in vdova
sveti Karadok – duhovnik in puščavnik
sveti Karp, Papil in Agatonika – škof, diakon in laikinja, mučenci
sveti Martin I. – papež in mučenec
blaženi Rolando Rivi – bogoslovec in mučenec
blaženi Serafino Morazzone – duhovnik
sveti Urs iz Ravene – škof

14. April
sveti Asik – kovač in škof
svete Bernika, Prosdoka in Domnina – devici in mati
sveti Fronton – puščavnik, menih in opat
blažena Isabela Calduch Rovira – devica, redovnica in mučenka
sveti Janez iz Montemarana – menih in škof
sveti Lambert – opat in škof
sveta Lidvina – devica
sveti Peter Gonzales (Telmo) – duhovnik in redovnik
sveti Tiburcij, Valerijan in Maksim – mučenci
sveta Tomaida – mučenka

15. April
sveti Abundij – cerkovnik
sveti Cezarij de Bus – duhovnik
sveta Evtihej in Viktorin – mučenca
sveti Krescenc – mučenec
sveti Maron – mučenec
sveti Nidgar iz Augsburga – škof
sveta Olimpijad in Maksim – plemiča in mučenca
sveti Ortarij – opat
sveti Patern – škof
sveta Teodor in Pavsilip – mučenca

16. April
sveti Benedikt Jožef Labre – spokornik in berač
sveta Bernardka Lurška – redovnica
sveti Drago (Drogone) – pastir, romar in puščavnik
sveta Engracija – devica in mučenka
sveti Fruktuoz – menih in škof
sveta Kaj in Krementij (Krescencij)- mučenca
sveti Leonid in sedem tovarišev – mučenci
sveti Magnus – grof in mučenec
sveti Optat in sedemnajst tovarišev – mučenci
sveti Turibij – škof

17. April
sveti Akacij – škof
sveti Inocenc Tortonski – škof
sveta Kateri (Katarina) Tekakwita – devica
blaženi Luciano Botovasoa – družinski oče, tretjerednik in mučenec
sveti Pantagat – škof
sveta Peter in Hermogen – diakon in strežnik
sveti Robert – opat
blaženi Rudolf – mučenec
sveti Simon Barsabejski in tovariši – mučenci iz Perzije
sveti Ustazades in tovariši – evnuh, vzgojitelj in mučenci

18. April
sveta Antusa – devica in princesa
sveti Apolonij – mučenec
sveti Evzebij – škof
sveta Hermogen in Elpidij – mučenca iz Melitene
sveti Lasrean (Molasij) – opat
blaženi Luka Passi – grof in duhovnik
blažena Marija od Učlovečenja (Barbara Avrillot) – redovnica
sveti Pusicij – mučenec
blažena Savina (Sabina) Petrilli – devica in ustanoviteljica
sveti Ursmar – škof in opat

19. April
blaženi Bernard – spokornik
sveti Elfeg (Ælfheah) – škof in mučenec
sveti Elpidij (Ekspedit) – mučenec
sveti Georgij (Jurij) – škof
sveti Gerold – plemič in puščavnik
blaženi Jakob Duckett – družinski oče, trgovec in mučenec
sveti Leon IX. – papež
sveti Mappalik in tovariši – mučenci iz Kartagine
sveta Marta – devica in mučenka
blaženi Timon – diakon in mučenec

20. April
sveta Agnes iz Montepulciana – devica in redovnica
sveti Anastazij Antiohijski – škof in mučenec
sveti Anicet – papež
blaženi Frančišek Page – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Marcelin, Vincent in Donin – škofje
sveti Marcijan – menih
sveti Sekundin – mučenec
sveta Sulpicij in Servicijan – mučenca
sveti Teodor Trihina – puščavnik
sveti Teotim – filozof, misijonar in škof

21. April
sveti Anastazij Sinajski – iguman
sveti Anzelm – škof in cerkveni učitelj
sveti Apolonij – filozof in mučenec
sveti Arator in tovariši – duhovnik in mučenci
blaženi Bartolomej (Jernej) Cerveri – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Fastrad – opat
blaženi Janez Saziari – tretjerednik
sveti Konrad iz Parzhama – redovnik
sveti Melrub – opat, misijonar in mučenec
sveti Roman Adame Rosales – duhovnik in mučenec

22. April
sveti Agapit I. – papež
sveti Epipodij – mučenec
sveti Kaj – papež
sveti Leon – škof
sveti Leonida – mučenec
blažena Marija Gabrijela – redovnica
sveti Maryahb – škof in mučenec
sveta Opportuna – opatinja
sveti Soter – papež in mučenec
sveti Teodor – iguman in škof

23. April
sveti Adalbert (Vojteh) – škof in mučenec
sveti Elija (Egidij) Asiški – menih
sveti Feliks, Fortunat in Ahilej – duhovnik in diakona, mučenci
sveti Gerard (Gerhardt) – škof
blažena Helena Valentini – vdova in tretjerednica
sveti Jurij – mučenec in zavetnik Ljubljane
sveti Jurij – škof
blažena Marija Gabriela Sagheddu – devica
sveti Marolus – škof
blažena Terezija Marija od Križa Manetti – devica in ustanoviteljica

24. April
sveti Aleksander – mučenec
sveti Antim in tovariši – škof in mučenci
sveti Deodat – diakon, opat in škof
sveti Fidelis iz Sigmaringna – redovnik in mučenec
sveti Gregor – škof
sveta Marija Elizabeta Hesselblad – devica in ustanoviteljica
sveta Marija Evfrazija Pelletier – redovna ustanoviteljica
sveta Marija Klopajeva – svetopisemska žena
sveta Marija Saloma – svetopisemska žena
sveti Vilfrid iz Yorka – redovnik in škof

25. April
sveti Anijan Aleksandrijski – škof
sveti Febadij – škof
sveta Franka – opatinja
sveti Janez Krstnik Piamarta – duhovnik
blaženi Mario Borzaga – duhovnik, redovnik, misijonar in mučenec
sveti Marko – evangelist
sveta Pasikrat in Valencij – mučenca
blaženi Pavel Thoj Xyooj in tovariši -laik in katehist, mučenci
sveti Peter od sv. Jožefa de Betancur – tretjerednik in misijonar
sveti Štefan Antiohijski – škof in mučenec

26. April
sveti Bazilej – škof in mučenec
sveti Klet – papež
sveta Marija – Mati dobrega svéta
sveti Pashazij Radbert – opat
sveti Rihard – duhovnik in puščavnik
sveti Primitiv – mučenec
blaženi Stanislav Kubista – duhovnik in mučenec
sveti Štefan iz Perma – škof
sveti Štefan Pečerski – menih in škof
blaženi Vladislav Goral – škof in mučenec

27. April
sveta Cita – devica in dekla
blažena Hozana (Katarina) Kotorska – devica in tretjerednica
sveti Janez – iguman
sveti Liberal – puščavnik
sveti Maugan (Magald) – škof
sveti Peter Armengol – redovnik
sveti Pollio – lektor in mučenec
sveti Rafael Arnaiz Baron – redovnik
sveti Simeon Jeruzalemski – škof in mučenec
sveti Teodor – opat

28. April
sveti Afrodizij – škof
sveti Evzebij, Haralamp in tovariši – mučenci
sveta Ivana Beretta Molla – zdravnica in mati
blaženi Jožef Cebula – duhovnik in mučenec
sveti Ludvik Marija Grignion Montfortski – redovni ustanovitelj
blažena Marija Felicia Zakramentalnega Jezusa – redovnica
blažena Marija Ludovika Jezusova Trichet – redovnica
blažena Marija od Trojice (Itala Mela) – redovnica
sveti Peter Chanel – duhovnik in mučenec
sveti Vital – mučenec

29. April
sveti Ahard – menih, opat in škof
častitljivi Andrej – opat
sveti Anton Kim Song-u – katehet in mučenec
blažena Hanna Chrzanowska – medicinska sestra in oblatinja
sveti Hugo Veliki – opat iz Clunyja
sveta Katarina Sienska – devica in cerkvena učiteljica
sveti Robert Gruthuysen – opat
sveti Sever iz Neaplja – škof
sveti Tihik – diakon
sveti Torpet – mučenec

30. April
blaženi Benedikt Urbinski – duhovnik in redovnik
sveta Diodor in Rodopijan – mučenca
sveti Donat – škof
sveti Evtropij – škof in mučenec
sveti Jožef Benedikt Cottolengo – duhovnik in redovnik
sveti Kvirin – vojak in mučenec
sveti Lovrenc iz Novare – škof in mučenec
sveta Marija od Učlovečenja (Guyart) – redovnica in mistkinja
sveti Pij V. – papež
sveta Zofija iz Ferma – devica in mučenka

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December