11 – November

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December

1. November
blaženi Dionizij Fujišima – redovnik in mučenec
sveti Nonij Alvarez Pereira – vitez in redovni brat
blaženi Rupert Mayer – duhovnik in redovnik
blaženi Teodor (Jurij) Romža – škof in mučenec
Vsi sveti – praznik

2. November
spomin vseh vernih rajnih – praznik
sveti Malahija – škof

3. November
blaženi Manuel Lozano Garrido – novinar
sveti Martin de Porres – redovni brat in ranocelnik
sveti Viktorin Ptujski – škof in mučenec

4. November
sveti Emerik Ogrski – knez
sveti Karel (Drago) Boromejski – škof
blažena Terezija Manganiello – tretjerednica

5. November
blažena Frančiška D’Amboise – ustanoviteljica karmeličank
blaženi Gomidas Keumurgian – duhovnik, pridigar in mučenec
sveti Guido Maria Conforti – škof
sveta Zaharija in Elizabeta – starša Janeza Krstnika

6. November
sveti Demetrij – aleksandrijski škof
sveti Lenart – opat in puščavnik

7. November
blaženi Antonio Baldinucci – redovnik, duhovnik in ljudski misijonar
sveti Engelbert – škof
sveti Vilibrord – škof

8. November
sveti Adeodat I. – papež
blažena Elizabeta presvete Trojice – karmeličanka
sveti Godfrid Amienski (Bogomir) – škof
blaženi Janez Duns Scot – redovnik, duhovnik in teolog

9. November
Posvetitev lateranske bazilike – spomin
sveti Teodor (Božidar, Darko) – mučenec

10. November
sveti Andrej Avelinski – duhovnik
blaženi Edvard Müller – duhovnik in mučenec
blaženi Hermann Lange – duhovnik in mučenec
blaženi Janez Prassek – duhovnik in mučenec
sveti Leon I. Veliki – papež in cerkveni učitelj

11. November
sveti Martin iz Toursa – škof
sveti Teodor Studit – opat

12. November
sveti Jozafat – škof in mučenec

13. November
sveti Homobonus – trgovec in čudodelnik
blaženi Karel Lampert – duhovnik in mučenec
sveti Stanislav Kostka – redovnik

14. November
sveti Lovrenc O´Toole – škof
sveti Nikolaj Tavelić in tovariši – frančiškani in mučenci

15. November
sveti Albert Veliki – škof in cerkveni učitelj
sveti Alfonz Rodriguez – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Jožef Pignatelli – duhovnik in jezuit
sveti Leopold – knez
sveti Rafael od sv. Jožefa (Jožef Kalinowski) – duhovnik in redovnik
sveti Rok Gonzales de Santa Cruz – duhovnik, redovnik in mučenec

16. November
sveta Jedrt – devica in redovnica
sveta Marjeta Škotska – kraljica

17. November
sveta Elizabeta Ogrska (Turinška) – grofica in redovnica
sveti Gregor Čudodelnik – škof
sveti Janez del Castillo – duhovnik, redovnik in mučenec
sveti Lazar – menih in slikar

18. November
blažena Karolina Kozka – devica in mučenka
blaženi Leonard Kimura in tovariši – redovni brat in mučenci
Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla – spomin
sveta Roza Filipina Duchesne – redovnica

19. November
blažena Marija Alfonsina Danil Ghattas – redovnica
sveta Matilda – redovnica, mistkinja in mučenka

20. November
sveti Bernvard – škof in redovnik
sveti Edmund – kralj in mučenec

21. November
Darovanje device Marije – spomin
sveti Gelazij – papež
sveti Maver Poreški – škof in mučenec

22. November
sveta Cecilija – mučenka

23. November
blažena Enrichetta Alfieri – redovnica
sveti Klemen I. – papež in mučenec
sveti Kolumban – opat in irski misijonar
blaženi Mihael Avguštin Pro – redovnik in mučenec

24. November
sveti Andrej Dung Lac in drugi vietnamski mučenci
sveti Krizogon Oglejski – mučenec

25. November
sveta Katarina Aleksandrijska – mučenka
blažena Maria in Luigi (Lojze) Beltrame Quattrocchi – zakonca

26. November
sveti Konrad – škof
sveti Leonard Portomavriški – redovnik, duhovnik in misijonar

27. November
Brezmadežna Devica Marija s čudodelno svetinjo – spomin
sveti Virgil iz Salzburga – škof in apostol Karantanije

28. November
sveti Jakob iz Marke – redovnik in duhovnik
sveta Katarina Labouré – redovnica usmiljenka in vidkinja

29. November
blaženi Alfredo Simón – duhovnik, redovnik in mučenec
blaženi Bernard Frančišek Hoyos – duhovnik in redovnik
sveti Fidelis – škof
sveti Frančišek Anton Fasani – duhovnik in redovnik
sveti Saturnin – škof in mučenec

30. November
sveti Andrej – apostol

Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December